• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1384/06/15
  • تاريخ :

حضور با نوان وشو کار ایرانی با پوشش اسلا می در مسابقات جهانی


به گزارش " مهر" فدراسیون جهانی ووشو در پاسخ به نامه نگاریهای پی درپی و مذاکرات صورت گرفته توسط فدراسیون ووشو کشورمان موافقت خود رابا پوشش پیشنهادی بانوان ووشوکارکشورمان جهت حضوردرمسابقات جهانی ویتنام اعلام کرد.

این تصمیم درپی مذاکرات انجام شده بین صمدولیزاده رییس فدراسیون ووشو ایران و دبیرکل فدراسیون جهانی ووشو برای نخستین باردربخش بانوان اخذ شده است که براساس آن بانوان ووشوکار درکشورمان می توانند ازاین پس به طوردائم در عرصه پیکارهای جهانی و آسیایی با پوشش کامل اسلامی حضورداشته باشند.

گفتنی است تاکنون در 7 دوره مسابقات جهانی برگزارشده از جمله مسابقات سال 2003 ماکائو، بانوان سانشو کارایران به دلیل عدم امکان استفاده از پوشش اسلامی در بخش سانشو هرگزنتوانسته اند درپیکارهای جهانی شرکت نمایند که این مهم برای نخستین باردرمسابقات جهانی سال 2005 ویتنام تحقق خواهد یافت.

رییس فدراسیون ووشو دراین مورد تاکید کرد اخذ مجوز دائمی حضوربانوان ایرانی با حجاب کامل اسلامی درمسابقات جهانی و آسیایی گامی عملی و موثر درراستای تشکیل فدراسیون ووشوکشورهای مسلمان به عنوان یکی ازاهداف اصلی ووشو جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و این حرکت که مورد تایید دبیرکل آسیا نیزقرارگرفته با حمایت مسئولان کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی درحال عملیاتی شدن قرار دارد.

سانشو بانوان ایران جهانی شد

ولیزاده : حضور بانوان ایران در مسابقات جهانی دائمی شد

بانوان ووشوکار کشورمان برای نخستن باردر بخش سانشو با حجاب کامل اسلامی در مسابقات جهانی شرکت خواهند کرد.

به گزارش  " مهر" صمد ولیزاده رییس فدراسیون ووشو کشورمان گفت: پس از پیگیریهای مداوم موفق شدیم مجوز دائمی حضور بانوان کشورمان را در مسابقات جهانی و آسیایی اخذ کنیم که حرکت ارزشمندی در ووشو کشورمان و مخصوصا بخش بانوان محسوب می شود.

ولیزاده گفت: سال گذشته با رایزنی هایی که بهزادکتیرایی رییس سابق فدراسیون انجام دادند توانستیم مجوزحضوربانوان سانشو کاررا با پوشش اسلامی در مسابقات آسیایی میانمار دریافت کنیم و البته مجوز تالو نیز سال قبل از آن توسط رییس قبلی فدراسیون ورزشهای رزمی الیاس حضرتی در مسابقات جهانی ماکائو اخد شده بود ولی با پیگیریها و مذاکراتی که در یک ماه گذشته انجام گرفت موفق شدیم مجوز موردی تالو را تبدیل به دائمی نماییم و برای نخستین بار مجوز حضور سانشو کاران بانوان با را با حفظ پوشش اسلامی نه برای یک دوره بلکه برای تمامی دوره های جهانی دریافت نماییم.

رییس فدراسیون ووشو ادامه داد: این مساله از جهات مختلف برای کشورمان حائز اهمیت ویژه است چرا که از سویی نشان دهنده جایگاه بالا و تعیین کنند ووشو ایران در بعد آسیایی و جهانی است و از طرفی نیز نشان می دهد مراکز جهانی ووشو اعتقادات و باورهای اسلامی ایران را به رسمیت می شناسند.

UserName