• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/11/12
  • تاريخ :

پخش مستقیم تلویزیون بعلت هجوم مأموران قطع شد


12 بهمن 1357- ضمیممه روزنامه اطلاعات:

امروز هنگامی که مراسم بازگشت حضرت آیت الله العظمی خمینی از رادیو و تلویزیون پخش می شد یک گروهان جدید از مأموران فرماندهی نظامی وارد محوطه جام جم شد و کسانی را که مبادرت به پخش این برنامه کرده بودند بازداشت کردند ولی در بیرون محوطه تلویزیون آنها را آزاد کردند.

هم اکنون سازمان رادیو و تلویزیون در اشغال مجدد نظامی است. از قبل نیز مأمورین فرمانداری نظامی و چند تانک در محوطه سازمان بودند و تنها جنبه حفاظتی داشت. ولی از امروز مجدداً سازمان بدنبال اشغال قبلی که در زمان دولت ازهاری صورت گرفت، به اشغال نظامی درآمد.

از سوی دیگر به واحدهای سیار مستقر در بهشت زهرا اطلاع داده شد که خود را از مهلکه دور کنند ولی گزارش رسید که مأموران نظامی در بهشت زهرا اعضای این واحدهای سیار را نیز دستگیر کردند. گزارش دیگر حاکیست این عده نیز آزاد شده اند. به قرار اطلاع امروز قبل از اشغال نظامی سازمان بین کارکنان اعتصابی که مبادرت به پخش برنامه کرده بودند و کارکنانی که از قبل در زمان اعتصاب با سازمان همکاری می کردند درگیری روی داده است. این درگیری بدان جهت بوده که کارمندان اعتصاب شکن قصد داشتند در پخش برنامه و کارکنان اعتصابی دخالت کنند.

اظهارات نخست وزیر

بدنبال قطع ناگهانی پخش مراسم استقبال از امام خمینی که از ساعت نه بامداد امروز آغاز شده بود خبرنگار سیاسی اطلاعات با نخست وزیر تماس گرفت و علت قطع برنامه و پخش اسلاید شاه را سئوال کرد. دکتر شاپور بختیار گفت براساس قراری که ما برای پخش مراسم استقبال از امام خمینی داشتیم گروهی برای اینکار تعیین شدند و از بامداد امروز برای اینکار تدارک وسیعی دیدند. در نیمه پخش مراسم ناگهان گروهی از کارکنان اعتصابی که وابستگی آنها به عوامل کمونیست بدیهی است به پخش حمله کردند و دوربین و استودیو را اشغال نمودند. چون ما می خواستیم با عوامل موجود که در طول هفته های گذشته بطور شبانه روزی کار کرده بودند مراسم استقبال را پخش کنیم، نمی توانستیم پخش تلویزیون را بدست کسانی که معلوم نیست از کدام مکتب و کدام محل فرمان می گیرند بگذاریم. وقتی حمله بعضی از اعتصابیها به پخش انجام گرفت، مأموران انتظامی وارد پخش شدند و حمله کنندگان را اخراج کردند. نخست وزیر بشدت بازداشت کارکنان تلویزیون را تکذیب کرد و در مورد بازگشت به کار، کارکنان اعتصابی گفت آنها باید با مدیرعامل سازمان و وزیر اطلاعات جلسه کنند و صورت جلسه ای مبنی بر پایان اعتصاب خود بنویسند آنگاه به سرکار باز گردند.

توضیح سازمان تلویزیون

توضیح سازمان تلویزیون- امروز مقارن ساعت ده و نیم صبح یک مقام عالی تلویزیون در مورد قطع پخش مستقیم توضیح داد:

آنجایی که دستگاههای ما در طول دو سه ماه خوابیده بود، لذا قرار شد فقط قسمت اول مراسم یعنی مراسم ورود امام خمینی در فرودگاه مهرآباد بطور مستقیم پخش شود و بقیه را فیلمبرداری کنیم و بعد یعنی شب پخش کنیم اما بعلت آنکه وسایل و تجهیزات کامل نبود، در نتیجه پخش مسقتیم فرودگاه هم عملی نشد.

وی اضافه کرد اگر فیلم هایی که برداشته می شود امشب به تلویزیون تحویل گردد مراسم بطور کامل پخش خواهد شد ولی اگر فیلم ها را بما تحویل ندهند امشب هم از پخش آن معذوریم. در حقیقت پخش بعدی در دست فیلم برداران است که گویا اکثر آنها از اعتصابیون می باشند.

UserName