• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1384/11/11
  • تاريخ :

بر علم ها موج نام کیست این ؟


باز هم پژواک گام کیست این ؟

بر علم ها موج نام کیست این ؟

عقل ها مست جنون کیستند ؟

عشق ها گریان خون کیستند ؟

بر علم ها پاره های دل چراست ؟

موج نام یا ابا فاضل چراست ؟

کوچه ها از دسته ها یک دست شد

باد از بوی علم ها مست شد

" اندک اندک جمع مستان می رسند

اندک اندک می پرستان می رسند "

کوچه ای از سینه هاتان وا کنید

نک بتان با آبدستان می رسند

دف زنان ، رقصان و واویلاکنان

نرم نرمک ، بندگیسو واکنان

جانشان خم های پرخون آمده

مویشان رگ های بیرون آمده

بی خبر از عقل های خانگی

عشق می ورزند با دیوانگی

تکیه در بوی شهادت ، بوی خون

موج گیسو ، موج رگ ، موج جنون

یک طرف بوی علم ها می وزد

یک طرف ، توفان غم ها می وزد

باز هم پژواک گام کیست این ؟

بر علم ها موج نام کیست این ؟

* عبدالجبار کاکایی

UserName