• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/11/10
  • تاريخ :

رکورد شنا كردن در تمام اقیانوس های دنیا


لندن: یك شناگر انگلیسی با شنا كردن در عرض هر پنج اقیانوس جهان ركورد تازه ای از خود برجای گذاشت. در حقیقت این برای اولین بار است كه یك شناگر توانسته عرض هر پنج اقیانوس جهان را شنا كند.

این شناگر 36 ساله از سال 1992 این ركورد شكنی را آغاز كرد و در طول این مدت در هر پنج اقیانوس جهان شنا كرد. جالب اینكه وی در جریان ركورد شكنی های خود چندین بار مورد حمله كوسه ها قرار گرفت.

منبع : همشهری

 سایر اخبار عجیب و غریب 

UserName