• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/06/02
  • تاريخ :

صعود زنان کوهنورد اسلامی به قله شاهداغ جمهوری آذربایجان


زنان کوهنورد ازکشورهای عضوفدراسیون اسلامی ورزش زنان در حرکتی نمادین به قله 4243 متری شاهداغ جمهوری آذربایجان صعودکردند.

به گزارش " مهر" بهاره سلطانی ازاعضای تیم صعود کننده ایرانی گفت: ازآنجا که سال 2005 میلادی درتقویم سازمان ملل متحد به نام سال ورزش نامگذاری شده، فدراسیون اسلامی ورزش زنان طی یک حرکت نمادین وبرای گرامیداشت این سال ودرجهت نیل به اهداف خود درخصوص توسعه ورزش زنان اقدام به برگزاری صعود حرفه ای به قله شاهداغ کرد.

سلطانی همچنین گفت: تیم ایران مرکب ازهفت نفرکوهنورد به نام خانمها رضوان سلماسی، آذرعبدی، پرستوابریشمی، محبوبه واعظ تهرانی ومریم دوستدار ومن به سرپرستی آقای افلاکی به همراه تیمهایی ازکشورهای روسیه، آذربایجان، اندونزی، تاجیکستان درساعت 5 صبح 31 مرداد ازارتفاع 2700 متری شاه ییلاقی صعود خود را شروع کرده وپس ازگذرفنی ازیک یخچال 400 متری مشهور، درساعت30/2 بعدازظهر، پرچم ایران را همراه با پرچم فدراسیون اسلامی ورزش زنان وپرچم سایرکشورهای صعود کننده درقله نصب کردند.

این عضو تیم صعود کننده ایرانی درانتها افزود: آنچه تعجب تیمهای دیگررا برانگیخته بود، حضور وکمک فنی اعضای تیم ایران به اعضای دیگرتیمها برای گذر ازیخچال متری آن هم دریک شرایط آب وهوایی سخت بود که نشان ازآمادگی بانوان کوهنورد ایرانی داشت.

UserName