• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 22587
 • چهارشنبه 1389/10/1
 • تاريخ :

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز

بخش حقوقی_بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخه 13/ 2/ 1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر

مهریه

به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهریه دویست هزار ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1389) از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال 1388 ÷ عدد شاخص در سال 1352 = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389)

بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:

ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389) = 200000 ریال ×  03/ 203 ÷ 47/ 0= 745/ 395/ 86

در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1389 (زمان تأدیه) معادل 745 /395 /86 ریال می‌باشد. بدیهی است که تا سال 1389 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1388 یعنی عدد 03/ 203 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1389 و ورود به سال 1390 شاخص سال 1389 جایگزین شاخص سال 1388 خواهد گردید.

سال

عدد شاخص

سال

عدد شاخص

سال

عدد شاخص

1315

0/02

1340

0/32

1365

3/21

1316

0/03

1341

0/33

1366

4/10

1317

0/03

1342

0/33

1367

5/29

1318

0/03

1343

0/35

1368

6/21

1319

0/03

1344

0/35

1369

6/77

1320

0/05

1345

0/35

1370

8/17

1321

0/09

1346

0/35

1371

10/17

1322

0/20

1347

0/36

1372

12/48

1323

0/20

1348

0/37

1373

16/88

1324

0/17

1349

0/38

1374

25/21

1325

0/15

1350

0/40

1375

31/07

1326

0/16

1351

0/42

1376

36/43

1327

0/18

1352

0/47

1377

43/03

1328

0/19

1353

0/54

1378

51/68

1329

0/15

1354

0/59

1379

58/20

1330

0/17

1355

0/69

1380

64/83

1331

0/18

1356

0/86

1381

75/06

1332

0/19

1357

0/95

1382

86/79

1333

0/23

1358

1/06

1383

100/00

1334

0/23

1359

1/31

1384

110/35

1335

0/25

1360

1/61

1385

123/45

1336

0/26

1361

1/92

1386

146/22

1337

0/26

1362

2/20

1387

183/31

1338

0/30

1363

2/43

1388

203/03

1339

0/32

1364

2/60

-

-

تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی

تقسیط مهریه در صورت طلاق از طرف مرد

تقسیط مهریه در صورت طلاق از طرف مرد

تقسیط مهریه در صورت طلاق از طرف مرد
طلاق به دلیل نازایی مرد

طلاق به دلیل نازایی مرد

طلاق به دلیل نازایی مرد
چگونه ضمانت کنیم که زندان نرویم؟

چگونه ضمانت کنیم که زندان نرویم؟

چگونه ضمانت کنیم که زندان نرویم؟
آیا می‌دانید جریمه مالی استفاده از ماهواره به ارشاد و صداو سیما پرداخت می‌شود؟

آیا می‌دانید جریمه مالی استفاده از...

آیا می‌دانید جریمه مالی استفاده از ماهواره به ارشاد و صداو سیما پرداخت می‌شود؟
UserName