• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1384/10/17
  • تاريخ :

احتمال دو برابر شدن جمعیت تهران تا سال 1400


خبرگزاری دانشجویان ایران

افراد همواره احتیاجات خود را از محیط گرفته و زباله‌های آن را به محیط بر می‌گرداند ، آلودگی محیط زیست از آثار سوء این زباله‌هاست، با افزایش جمعیت افراد ساكن در محیط آلودگی‌های محیط زیست شامل آلودگی هوا، آلودگی آب، دفع زباله، فضولات و آلودگیهای دیگر افزایش خواهد یافت، برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد كه در یك شهر یك میلیون نفری روزانه بیش از 5/6 هزار تن فاضلاب، 2 هزار تن زباله و 935 تن مواد آلوده‌كننده تولید می‌شود.

رشد سریع و بی‌رویه جمعیت در تخریب محیط زیست و اكوسیستمهای طبیعی كشور نقش مهمی ایفا نموده است، تخریب منابع طبیعی، فرسایش خاك، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و به طور كلی افزایش بار آلودگی‌ها در مناطق شهری و به ویژه شهرهای بزرگ و پر جمعیت از جمله مشكلاتی هستند كه كشور ما با آنها دست به گریبان است.

ضرورت رشد هر چه سریعتر تولیدات كشاورزی برای تامین مواد غذایی جمعیت در حال رشد موجب تخریب و زوال گسترده جنگل‌ها و زیستگاههای طبیعی شده و زیانهای جبران ناپذیری به امكانات زیستی جامعه وارد كرده است.

استقرار مهاجران در حاشیه شهرهای بزرگ، بخشی از اراضی مرغوب كشاورزی را تبدیل به مناطق مسكونی و تاسیسات و تسهیلات شهری كرده و باعث از بین رفتن بخشی از مزارع و شالیزارهای كشاورزی شده است.

آلودگی هوا كه ناشی از انباشت شدید جمعیت و تراكم وسایط نقلیه موتوری است به یكی از معضلات زیستی شهرهای بزرگ كشور تبدیل شده و بر سلامت جان و روان شهرنشینان آثار سویی بر جای گذاشته است.

رشد جمعیت از مشكلات اصلی محیط زیست ایران است، صدمات جاری محیط زیست نتیجه وجود جمعیت زیاد و قدرت عظیم این جمعیت در تغییر و تخریب محیط زیست است، رشد سریع جمعیت، توزیع ناهماهنگ جمعیت و یا مهاجرت به یك منطقه می‌تواند سبب ایجاد فشار بر محیط زیست شود كه در صورت آسیب‌پذیر بودن منطقه و فقدان توان اكولوژی لازم ، منجر به ایجاد بحران خواهد بود.

بر اساس سرشماری آبان ماه 75 جمعیت كشور 60 میلیون و 55 هزار و 488 نفره بوده و هر ساله 840 هزار نفر به آن اضافه می‌شود افزایش جمعیت و تراكم آن در تهران، ساختار اصلی این شهر بزرگ را بر هم زده و ارائه امكانات ،‌خدمات، مسكن، ارتباطات، و تامین دیگر نیازهای اولیه جامعه را با نارسایی‌ها و مشكلات بزرگی روبرو كرده است.

آلودگی هوا، آب، تامین خدمات بهداشتی ـ درمانی، حمل و نقل، بزهكاری، فساد اداری و ... در آینده‌ای نه چندان دور به صورت معماهای حل نشدنی و مشكلات پیچیده‌ای پیش رویمان قرار گرفته و استان تهران با وسعت 19 هزار و 196 كیلومتر مربع با تخریب اكوسیستم‌ها و انواع آلودگی‌ها مواجه خواهد شد.

با وجود تراكم شدید جمعیت در تهران، هر روزه گروههای جدیدی از جمعیت‌های شهری و روستایی با ترك محل اصلی زندگی خود در جست و جوی كار به تهران مهاجرت می‌كنند، بدیهی است در صورت برنامه‌ریزی نكردن برای محدود شدن جمعیت در شهر و استان تهران، احتمال دو برابر شدن جمعیت این منطقه تا سال 1400 متصور است.

این امر سؤالات اساسی مانند مسكن، شرایط زندگی این جمعیت، دسترسی آنها به موادغذایی و مقدار متناسب آن و اشتغال را به دنبال دارد، بنابراین باید برای محدود شدن جمعیت شهر و استان تهران و استانهای مشابه و توزیع جمعیت در تهران و دیگر شهرهای كشور برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد، برنامه‌ریزی در سطح كشور برای توسعه پایدار، كاهش جمعیت كشور و یا حداقل ثابت نگهداشتن آن ضرورت دارد.

روابط عمومی موسسه تبیان

UserName