• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1384/09/27
  • تاريخ :

یك مهاجم بلغارى در تمرین پرسپولیس


اولین تمرین پرسپولیس بعد از بازى با راه آهن دیروز در كارگران برگزار شد. پرسپولیسى ها رأس ساعت 15:2زیر نظر استیلى و ابراهیمى با نظارت پروین تمرین كردند.

تمرین با یك مهاجم بلغارى

حضور هرچند روز یك بار یك بازیكن خارجى در تمرین هاى پرسپولیس تقریباً عادى شده. دیروز هم یك مهاجم بلغارى به كارگران آمد تا زیر نظر كادر فنى تست بدهد. بوریس ایوانف 26 ساله چند روز پیش در تمرین هاى ابومسلم شركت كرد اما وضعیت نهایى اش مشخص نشده. كادر فنى ابومسلم معتقد بودند او مورد تأییدشان نیست اما ایوانف تأكید كرد كه شرایط ابومسلم برایش راضى كننده نبوده. ایوانف سابقه بازى در تیم لوكوموتیو صوفیا و دوسلدورف را دارد.

غیبت علیزاده و انصاریان

على علیزاده و على انصاریان در تمرین دیروز شركت نكردند. انصاریان با اجازه كادر فنى غایب بود. علیزاده هم براى شركت در مراسم ختم یكى از نزدیكانش به تمرین نیامد. باقى پرسپولیسى ها در تمرین شركت كردند.

كاپیتان آفتابى شد

بهروز رهبرى فرد دیروز همراه باقى هم تیمى هایش تمرین كرد. رهبرى فرد چند روزى به دلیل مصدومیتى كه خودش آن را كشیدگى زانو بر اثر تصادف مى دانست در تمرین هاى پرسپولیس غایب بود.

رهبرى فرد در بازى پرسپولیس - راه آهن در لیست 18 نفره نبود و بازى را از روى سكو تماشا كرد.

سرعتى و سانتر از جناحین

تمرین دیروز از دو بخش تشكیل شده بود. ابتدا پرسپولیسى ها در گروه هاى چند نفره بعد از گرم كردن، كارهاى سرعتى كردند.

دویدن و در جا زدن هاى بلند بخش اصلى این تمرین بود. در مرحله بعد سانتر از جناحین و موقعیت سازى براى مهاجمان در دستور كار بازیكنان قرار گرفت.

امروز، دوباره كارگران

پرسپولیس امروز هم تمرین مى كند. طبق اعلام كادر فنى بازیكنان باید رأس ساعت 2 در كارگران حاضر باشند و زیر نظر كادر فنى تمرین كنند.

UserName