• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • شنبه 1389/09/06
 • تاريخ :

گشتي در کاخ هاي سعدآباد

 • نماي درب جنوبي مجموعه کاخ سعد آباد.
  نماي درب جنوبي مجموعه کاخ سعد آباد.
 • نماي کاخ ملت مجموعه کاخ سعد آباد.
  نماي کاخ ملت مجموعه کاخ سعد آباد.
 • نماي محوطه روبروي کاخ ملت مجموعه کاخ سعد آباد.
  نماي محوطه روبروي کاخ ملت مجموعه کاخ سعد آباد.
 • نماي محوطه بيروني کاخ ملت مجموعه کاخ سعدآباد.
  نماي محوطه بيروني کاخ ملت مجموعه کاخ سعدآباد.
 • نماي محوطه روبروي کاخ ملت مجموعه کاخ سعد آباد
  نماي محوطه روبروي کاخ ملت مجموعه کاخ سعد آباد
 • اتاق استراحت شاه که تخت خواب و پرده هاي آن به سبک تخت خواب ژزفين همسر ناپلئون بناپارت است،کاخ ملت مجموعه کاخ سعد آباد
  اتاق استراحت شاه که تخت خواب و پرده هاي آن به سبک تخت خواب ژزفين همسر ناپلئون بناپارت است،کاخ ملت مجموعه کاخ سعد آباد
 • اتاق انتظاراولين مکان حضور ميهمانان و افرادي که درخواست ملاقات با رضاه شاه بوده اندکاخ سبز مجموعه سعدآباد
  اتاق انتظاراولين مکان حضور ميهمانان و افرادي که درخواست ملاقات با رضاه شاه بوده اندکاخ سبز مجموعه سعدآباد
 • اتاق خواب رضاه شاه که فاقد تختخواب بوده است (رضاه شاه علاقمند بوده است روي زمين بخوابد)اما در سال 1350 توسط محمدرضا شاه به اين قسمت تختخواب اضافه گرديد.
  اتاق خواب رضاه شاه که فاقد تختخواب بوده است (رضاه شاه علاقمند بوده است روي زمين بخوابد)اما در سال 1350 توسط محمدرضا شاه به اين قسمت تختخواب اضافه گرديد.
 • تالار نشيمن، محل نشست هاي خصوصي و استراحت خانوادگي
  تالار نشيمن، محل نشست هاي خصوصي و استراحت خانوادگي
 • نماي بيروني کاخ سبز در مجموعه سعد آباد.
  نماي بيروني کاخ سبز در مجموعه سعد آباد.
 • نماي بيروني کاخ سبز در مجموعه سعد آباد.
  نماي بيروني کاخ سبز در مجموعه سعد آباد.
 • نماي بيروني کاخ سبز در مجموعه سعد آباد.
  نماي بيروني کاخ سبز در مجموعه سعد آباد.
 • اتاق کار رضا شاه در کاخ سبز مجموعه کاخ سعد آباد.
  اتاق کار رضا شاه در کاخ سبز مجموعه کاخ سعد آباد.
 • زيرزمين کاخ سبز که تا قبل از سال 1350 به عنوان انباري استفاده مي گرديد که پس از باسازي و تغير دکراسيون در زمان محمدرضابه محلي براي پذيراي مهمانان خصوصي تبديل گرديد.
  زيرزمين کاخ سبز که تا قبل از سال 1350 به عنوان انباري استفاده مي گرديد که پس از باسازي و تغير دکراسيون در زمان محمدرضابه محلي براي پذيراي مهمانان خصوصي تبديل گرديد.
 • محل استراحت فرح در کاخ ملت مجموعه سعد آباد.
  محل استراحت فرح در کاخ ملت مجموعه سعد آباد.
 • اتاق بيليارد محمدرضا در کاخ ملت در مجموعه سعد آباد
  اتاق بيليارد محمدرضا در کاخ ملت در مجموعه سعد آباد
 • تالار تشريفات و محل پذيرايي رسمي از سفرا و تسليم استوارنامه هاي نمايندگان خارجي در کاخ ملت مجموعه کاخ سعد آباد
  تالار تشريفات و محل پذيرايي رسمي از سفرا و تسليم استوارنامه هاي نمايندگان خارجي در کاخ ملت مجموعه کاخ سعد آباد
 • نماي بيروني موزه برادران اميدوار در مجموعه کاخ سعد آباد
  نماي بيروني موزه برادران اميدوار در مجموعه کاخ سعد آباد
 • نماي بيروني موزه فرشچييان در مجموعه کاخ سعد آباد
  نماي بيروني موزه فرشچييان در مجموعه کاخ سعد آباد
 • تالار تشريفات و محل پذيرايي رسمي از سفرا و تسليم استوارنامه هاي نمايندگان خارجي در کاخ ملت مجموعه کاخ سعد آباد
  تالار تشريفات و محل پذيرايي رسمي از سفرا و تسليم استوارنامه هاي نمايندگان خارجي در کاخ ملت مجموعه کاخ سعد آباد
 • طبيعت محوطه مجموعه کاخ سعد آباد
  طبيعت محوطه مجموعه کاخ سعد آباد
 • نماي بيروني موزه ملل در مجموعه کاخ سعدآباد
  نماي بيروني موزه ملل در مجموعه کاخ سعدآباد
 • لباسهاي رضا شاه در موزه تاريخ معاصر در مجموعه سعد آباد
  لباسهاي رضا شاه در موزه تاريخ معاصر در مجموعه سعد آباد
 • لباسهاي تشريفاتي محمدرضا و فرح در موزه تاريخ معاصر در مجموعه کاخ سعد آباد
  لباسهاي تشريفاتي محمدرضا و فرح در موزه تاريخ معاصر در مجموعه کاخ سعد آباد
 • لباسهاي تشريفاتي محمدرضا و فرح در موزه تاريخ معاصر در مجموعه کاخ سعد آباد
  لباسهاي تشريفاتي محمدرضا و فرح در موزه تاريخ معاصر در مجموعه کاخ سعد آباد
 • يکي از لباسهاي تشريفاتي فرح که در مراسمهاي خاص استفاده مي کرد در موزه تاريخ معاصر در مجموعه سعد آباد
  يکي از لباسهاي تشريفاتي فرح که در مراسمهاي خاص استفاده مي کرد در موزه تاريخ معاصر در مجموعه سعد آباد
 • نماي بيروني موزه تارخ معاصر در مجموعه کاخ سعداباد
  نماي بيروني موزه تارخ معاصر در مجموعه کاخ سعداباد
 • طبيعت محوطه مجموعه کاخ سعدآباد
  طبيعت محوطه مجموعه کاخ سعدآباد
 • خودروي رضا شاه در محوطه مجموعه کاخ سعد آباد
  خودروي رضا شاه در محوطه مجموعه کاخ سعد آباد
 • طبيعت محوطه مجموعه کاخ سعدآباد
  طبيعت محوطه مجموعه کاخ سعدآباد

گروه گردشگري تبيان- الهام مرادي
UserName