• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1384/09/24
  • تاريخ :

مولای شیعیان

گیتی امروز گلستان باشد

غیرت گلشن جنان باشد

شد شب غم فزای هجران طی

روز وصل جهانیان باشد

در نشاطند جمله ذرّات

شور محشر مگر عیان باشد

هاتفی گفت دانی از چه سبب

رشك خلد برین، جهان باشد

حجت  عصر، قائم بالحق

آنكه یاور بر انس و جان باشد

آنكه چون عرش و فرش، لوح و قلم

خلقتش در طفیل آن باشد

بر در قدر و جاهش از جبریل

تا ابد سر بر آستان باشد

نتوان وصف او كند سطری

خامه را گر كه صد زبان باشد

خم به درگاه او پی تعظیم

چون كمان پشت آسمان باشد

هم بود ركن عالم امكان

هم شهنشاه لامكان باشد

«صابرا» با ولای او در حشر

هر گنكار، در امان باشد

صابر سیچانی (صابر)

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName