• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/09/23
  • تاريخ :

سایت‎ گل‎ انگلیس‎ از تیم‎ ایران‎ می‎گوید


پایگاه‎ اینترنتی‎ گـل‎ انگـلیـس‎ در گزارشی‎‎ از گروه‎ چهارم‎‎ جام جهانی و موقعیت‎ ایران‎‎ را در این رقابتها بررسی‎ كرد.

دبیرامور آسیای‎‎ سایت‎ گل‎ در نوشته‎ های خود آورده‎ است‎: اگر برانكو ایوانكوویچ‎ سرمربی‎ تیم‎ ملی‎‎ فوتبال‎ ایران‎ میخواست‎ به‎ انتخـاب‎ خودش‎‎ حریفان‎‎ تیمش را از درون گلدانهـای‎ پیشنهادی‎ انتخاب‎ كنـد بـه‎ طور طبـیعـی‎ از گلدان‎ یك‎‎ وسه‎ مكزیك و آنگولا را برمی‎ گزید و تنها شاید از گزینه‎ پرتغال‎ چندان‎ راضـی‎ نباشد.

جان‎‎ دوردن می‎‎نویسد: اگر در جام‎جهانی 1978 آرژانتین‎‎, ایران در گروه‎ خود چهارم‎ شـد و در جام‎‎ جهانی‎ 1998 فرانسه‎‎ نیـز بـه مقـام سوم‎‎ گروهش‎ دست‎‎ یافت, اكنون‎‎ این تیم در پی‎ كسب‎ عنوان‎ دوم‎ گروه‎‎‎ و راهیابی‎ به مـرحلـه بعدی‎ جام‎ جهانی‎ 2006 آلمان‎ است‎.

وی‎ تاكید كرد: تیم‎ فوتبال‎ ایران‎‎ این بـار به‎ علت‎ داشتن‎‎‎ ستارگـان شـاخصـی‎‎ چـون علـی كریمی‎, مهدی‎‎‎ مهدوی كیا, فـریـدون‎ زنـدی و وحید هاشمیان‎ بخت‎ راهیابی‎ خود را بـه‎ دور دوم‎‎ رقابتهای‎‎ جام جهانی‎ از هر زمان‎ دیگری بیشتر كرده‎ است‎.

سایت‎ گل‎ می‎‎ افزاید: بـازیـكنـان‎ ایـرانـی باشگاههای‎ آلمان‎ از یك‎ سو با حضور خود در سطح‎ فوتبال‎ بین‎‎ المـللـی‎, تیــمشــان را یـاری‎‎ خواهند كـرد و از سـوی دیگـر حضـور شمـاری‎ از آنان‎‎ در كشور میزبان جام‎ جهانی‎ یك‎ مـزیـت‎ مهـم‎ بـرای‎ ایـران‎ بـه‎ منـظور شناخـت‎‎ دقیـق‎ از محیط این‎ رقابتهاست.

دوردن‎ در ادامه‎ مطلب‎ خود تصریـح‎ كـرد: از نظر بسیاری‎ در ایـران‎ بـرانكـو اسـتعـداد رساندن‎‎ ایران به‎ جام‎ جهانی‎‎ را داشت‎, ولـی از قابلیت‎‎ لازم‎‎ برای‎‎ هدایت این‎ تیم به‎ سوی موفقیت‎ در جام‎‎ جهانی‎ و صعود ایـن‎ تیـم از مرحله‎‎ اول‎ بی‎ بهره است‎.

این‎ نویسنده‎ انگلیسی‎ سایت‎ گل‎ افـزود: بـا وجود نتایج‎ ضعیف‎ ایران‎ در دیدارهای‎ پس‎ از راهیابی‎‎‎ به‎‎‎ جام‎ جهانی وهمه انتقادهایی كه از برانكو می‎‎شود به‎‎ نظر میرسد كه اگـر وی‎ بتواند تیمش‎ را در بازی‎ نخست‎‎ سرنوشت سـاز مقابل‎ مكزیك‎ موفق‎ كند همه‎‎ چیز به سـود وی‎ تغییر خواهد كرد.

وی‎‎‎‎ همچنین‎ نوشت‎: تیمهای آمریكـای مـركـزی معمولا ازدور اول‎ رقابتهای‎ جام‎ جهانی‎ صعود كرده‎‎ اند,ولی‎ تجربه كم‎ مكزیك‎ در بـازی‎ در اروپا می‎‎ تواند نقطه‎ ضعفـی بـرای‎ آنـان‎ محسوب‎ شود.

براساس‎ نوشته‎های‎‎ جان‎‎‎ دوردن, ایران بـرای آن‎ كه‎ در بازی‎‎ سوم‎ خود در برابـر آنگـولای ناشناخته‎ سرنوشتش‎ را در دست‎ بگیرد مجبور است‎ در دیدار مقابل‎‎ مكزیك‎ و پرتغال موفـق‎ ظاهر شود و از این‎‎ رو نمایندگان فـوتبـال‎ ایران‎ باید ماه‎ بعد شاهد دیدارهای‎ آنگـولا در جام‎ ملتهای‎ آفریقا باشند.

UserName