• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1384/09/20
  • تاريخ :

برنامه‌ کامل‌ مسابقات‌ جام‌جهانى‌ 2006 آلمان‌

بازیهاى‌ گروه‌ یک‌

* آلمان‌ - کاستاریکا (19/3/85) مونیخ‌

* لهستان‌ - اکوادور (19/3/85) گلزن‌ کرشن‌

* آلمان‌ - لهستان‌ (24/3/85) دورتموند

* اکوادور‌ - کاستاریکا (25/3/85) هامبورگ‌

* آلمان‌ - اکوادور (30/3/85) برلین‌

* کاستاریکا‌ - لهستان‌ (30/3/85) هانوفر

بازیهاى‌ گروه‌ دو

* انگلیس‌ - پاراگوئه‌ (20/3/85) فرانکفورت‌

* ترینیداد و توباگو‌ - سوئد (20/3/85) دورتموند

* انگلیس‌ - ترینیداد و توباگو (25/3/85) نورنبرگ‌

* سوئد‌ - پاراگوئه‌ (25/3/85) برلین‌

* پاراگوئه‌ - ترینیداد و توباگو (30/3/85) کایزرس‌لاترن‌

* سوئد‌ -انگلیس‌ (30/3/85) کلن‌

بازیهاى‌ گروه‌ سه‌

* آرژانتین‌ - ساحل‌ عاج‌ (20/3/85) هامبورگ‌

* صربستان‌ و مونته‌نگرو‌ -هلند (21/3/85) لایپزیک‌

* آرژانتین‌ -صربستان‌ و مونته‌نگرو (26/3/85) گلزن‌کرشن‌

* هلند- ساحل‌ عاج‌ (26/3/85) اشتوتگارت‌

* ساحل‌ عاج‌ - صربستان‌ و مونته‌نگرو (31/3/85) مونیخ‌

* هلند‌ - آرژانتین‌ (31/3/85) فرانکفورت‌

بازیهاى‌ گروه‌ چهار

* مکزیک‌ - ایران‌ (21/3/85) نورنبرگ‌

* آنگولا‌ - پرتغال‌ (21/3/85) کلن‌

* مکزیک‌ - آنگولا (26/3/85) هانوفر

* پرتغال‌ - ایران‌ (27/3/85) فرانکفورت‌

* ایران‌ - آنگولا (31/3/85) لایپزیک‌

* پرتغال‌ - مکزیک‌ (31/3/85) گلزن‌کرشن‌

بازیهاى‌ گروه‌ پنج‌

* ایتالیا‌ - غنا (22/3/85) هانوفر

* آمریکا‌ - جمهورى‌ چک‌ (22/3/85) گلزن‌کرشن‌

* ایتالیا‌ - آمریکا (27/3/85) کایزرس‌لاترن‌

* جمهورى‌ چک‌ - غنا (27/3/85) کلن‌

* غنا‌ - آمریکا (1/4/85) نورنبرگ‌

* جمهورى‌ - ایتالیا (1/4/85) هامبورگ‌

بازیهاى‌ گروه‌ شش‌

* استرالیا‌ - ژاپن‌ (22/3/85) کایزرس‌لاترن‌

* برزیل‌ - کرواسى‌ (23/3/85) برلین‌

* برزیل‌ - استرالیا (28/3/85) مونیخ‌

* ژاپن‌ - کرواسى‌ (28/3/85) نورنبرگ‌

* کرواسى‌ - استرالیا (1/4/85) اشتوتگارت‌

* برزیل‌ - ژاپن‌ (1/4/85) دورتموند

بازیهاى‌ گروه‌ هفت‌

* فرانسه‌ - سوئیس‌ (23/3/85) اشتوتگارت‌

* کره‌جنوبى‌ - توگو (23/3/85) فرانکفورت‌

* فرانسه‌ - کره‌ جنوبى‌ (28/3/85) لایپزیک‌

* توگو‌ - سوئیس‌ (29/3/85) دورتموند

* سوئیس‌ - کره‌ جنوبى‌ (2/4/85) هانوفر

* توگو‌ - فرانسه‌ (2/4/85) کلن‌

بازیهاى‌ گروه‌ هشت‌

* اسپانیا‌ - اوکراین‌ (24/3/85) لایپزیک‌

* تونس‌ -عربستان‌ (24/3/85) مونیخ‌

* اسپانیا‌ - تونس‌ (29/3/85) اشتوتگارت‌

* عربستان‌ - اوکراین‌ (29/3/85) هامبورگ‌

* اوکراین‌ - تونس‌ (2/4/85) برلین‌

* عربستان‌ - اسپانیا (2/4/85) کایزرس‌لاترن‌

مرحله‌ یک‌هشتم‌ نهایى‌

* بازى‌:A تیم‌ اول‌ گروه‌ سه‌ - تیم‌ دوم‌ گروه‌ چهار (3/4/85) لایپزیک‌

* بازى‌:B تیم‌ اول‌ گروه‌ یک‌ - تیم‌ دوم‌ گروه‌ دو (3/4/85) مونیخ‌

* بازى‌:C تیم‌ اول‌ گروه‌ چهار‌ - تیم‌ دوم‌ گروه‌ سه‌ (4/4/85) نورنبرگ‌

* بازى‌:D تیم‌ اول‌ گروه‌ دو‌ - تیم‌ دوم‌ گروه‌ یک‌ (4/4/85) اشتوتگارت‌

* بازى‌:E تیم‌ اول‌ گروه‌ پنج‌ - تیم‌ دوم‌ گروه‌ شش‌ (5/4/85) کایزرس‌لاترن‌

* بازى‌:F تیم‌ اول‌ گروه‌ هفت‌ - تیم‌ دوم‌ گروه‌ هشت‌ (5/4/85) کلن‌

* بازى‌:G تیم‌ اول‌ گروه‌ شش‌ - تیم‌ دوم‌ گروه‌ پنج‌ (6/4/85) دورتموند

* بازى‌:H تیم‌ اول‌ گروه‌ هشت‌ - تیم‌ دوم‌ گروه‌ هفت‌ (6/4/85) هانوفر

مرحله‌ یک‌چهارم‌ نهایى‌

* بازى‌:I برنده‌ بازى‌A ‌ - برنده‌ بازى‌(58/4/9) B برلین‌

* بازى‌:J برنده‌ بازى‌E - برنده‌ بازى‌(58/4/9) F هامبورگ‌

* بازى‌:K برنده‌ بازى‌G ‌ - برنده‌ بازى‌(58/4/01) H فرانکفورت‌

* بازى‌:L برنده‌ بازى‌C ‌ - برنده‌ بازى‌(58/4/01) D گلزن‌ کرشن‌

مرحله‌ نیمه‌نهایى‌

* بازى‌:M برنده‌ بازى‌I ‌ - برنده‌ بازى‌(58/4/31) J دورتموند

* بازى‌:N برنده‌ بازى‌K - برنده‌ بازى‌(58/4/41) L مونیخ‌

رده‌بندى‌

* بازنده‌ بازى‌M ‌ - بازنده‌ بازى‌(58/4/71) N اشتوتگارت‌

فینال‌

* برنده‌ بازى‌M ‌ - برنده‌ بازى‌(58/4/81) N برلین‌

UserName