• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1384/09/10
  • تاريخ :

سایت های مرتبط داخلی

آسایشگاه خیریه کهریزک

http://www.kahrizak.org

 دانشگاه علوم بهزیستی

http://www.uswr.ac.ir

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایران

http://uswr.ac.ir

وزارت بهداشت

http://www.mohem.gov.ir

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

http://www.hbi.ir

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

http://www.fagr.ir

 سازمان بهزیستی کشور

http://behzisty.ir

سازمان بهزیستی استان اردبیل

http://www.ardabil-behzisty.ir/intro.html

بهزیستی استان اصفهان

http://www.behzisty-esfahan.org

بهزیستی استان ایلام

http://www.behzisty-ilam.org

بهزیستی استان بوشهر

http://www.behzisti-boushehr.ir

بهزیستی استان تهران

http://www.behzistitehran.org.ir

بهزیستی استان خراسان

http://www.behzisty-kh.org

سازمان بهزیستی استان فارس

http://www.behzisti-fars.ir/pezeshki2.html

 بهزیستی استان قزوین

http://www.ghazvin_behzisty.ir

بهزیستی استان کرمان

http://www.behzisty-kerman.org.ir

بهزیستی استان مرکزی

http://www.markazy-behzisty.ir

بهزیستی استان هرمزگان

http://www.hormozgan_behzisty.org

بهزیستی استان همدان

http://www.behzisty-hamedan.org

بهزیستی استان یزد

http://www.yazdbehzisti.org

سایت های مرتیط خارجی


http://portal.unesco.org

یونسکو

http://www.unicef.org

یونیسف

http://www.who.int

سازمان بهداشت جهانی

http://www.unfpa.org

 صندوقجمعیت سازمان ملل متحد

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName