• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1389/08/30
  • تاريخ :

نقشه کشی سازه های ماکارونی(4)

دانش پژوهان عزیز، یکی از مهارت های پرکاربرد که در بسیاری از پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد، مهارت نقشه کشی سازه های ماکارونی است که در زیر توضیحاتی در مورد آن ارائه می شود.

 

بخش چهارم: نقشه کشی سازه سبک (چند نمونه نقشه سازه سبک)

در این بخش می خواهیم به وسیله مفاهیمی که در بخش های قبل یاد گرفتیم طرحی از معروف سازه سبک را بکشیم و شما را با نقشه کشی این نوع سازه آشنا کنیم ولی در ابتدا باید ذکر کنیم که ابتدا باید یک طرح اولیه را به وسیله ابتکار خود و علوم مربوط به تحلیل سازه مانند: استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه آماده کنید و در قدم دوم دست به کشیدن آن در Autocad کنید باید ذکر کنیم که Autocad برای نقشه کشی سازه استفاده می شود و طراحی و تحلیل سازه.

 

طرح سازه سبک

نقشه کشی سازه های ماکارونی(4)

برای رسم طرح بالا که یک سازه سبک می باشد به شکل زیر عمل می کنیم.

ابتدا برای رسم طرح بالا باید طول دهانه سازه خود را مشخص کنیم که عموماً در قوانین این مسابقات طول دهانه از 50 تا 60 می باشد که در این طرح ما طول دهانه را 54 گرفته ایم.

ابتدا به وسیله دستور line خطی زاویه افقی صفر درجه و با طول 55 رسم می کنیم به این صورت که:

Command: l

Specify next pointer [undo]=25

سپس نقطه انتهایی را مشخص می کنیم.

با استفاده از خاصیت گیره ها و با استفاده از گیره midpoint وسط خطی را که رسم کرده ایم را به دست می آوریم بعد از این مرحله دوباره دستور line را فعال می کنیم و با استفاده از کلید shift یا به وسیله گزینه orth که در بخش های قبل یاد گرفته ایم خط عمودی را رسم می کنیم این خط عمود ارتفاع سازه ما را مشخص می کند که به نسبت دهانه 54 باید ارتفاع ما حدود 20 باشد.

نقشه کشی سازه های ماکارونی(4)

خط عمودی را با طول 20 رسم می کنیم.

این بار با استفاده از علامت گذاری که در بخش های قبل اشاره کردیم دهانه را به 6 قسمت تقسیم می کنیم و بر روی هر قسمت به جز ابتدا و انتهای دهانه خط های عمودی رسم می کنیم.

نقشه کشی سازه های ماکارونی(4)

حال به وسیله دستور line ابتدا و انتهای دهانه را به اولین خط عمودی نزدیک به دهانه ها متصل می کنیم.

نقشه کشی سازه های ماکارونی(4)

بعد از این مرحله قسمت های بالایی پل را به وسیله دستور line به یک دیگر متصل می کنیم و طرح سازه سبک ما کامل شده است.

طرح های سبک دیگری هم مانند طرح های زیر موجود است که می توانید با همین مفاهیم استفاده شده در رسم همین طرح استفاده کردیم می توانید استفاده کنید.

نقشه کشی سازه های ماکارونی(4)
نقشه کشی سازه های ماکارونی(4)

بخش پروژه های دانش آموزی تبیان - تهیه: میثم رفیعی

تنظیم: فاطمه گودرزی

 

لینک های مرتبط

نقشه کشی سازه ماکارونی 1

نقشه کشی سازه ماکارونی 2

نقشه کشی سازه ماکارونی 3

نقشه کشی سازه ماکارونی 5

نقشه کشی سازه ماکارونی 6

 

UserName