• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1384/09/06
  • تاريخ :

موتور هاشمیان‎‎ دورباره‎ روشن شد

هفته‎ چهاردهم‎ رقابتهـای‎ فـوتبـال‎ باشگاههای‎ آلمان‎‎ با گلزنی‎ وحید هاشـمیـان همراه‎ بود.

تیم‎ هانوفر دیروز در حالـی‎ میـزبـان‎ تیـم‎ بحران‎‎زده‎ كایزرسلاترن بـا مـربیـگـری‎ ولفگانگ‎- ولف‎ بود كه‎‎ موفق‎ شد بـانـتیـجـه پرگل5 بر یك‎ حریف‎ خود را درهم‎ بكوبد.

وحیـد هـاشـمیـان‎ مهـاجـم‎ بـرجسـتـه‎ تیم‎كشورمان‎ كه‎‎ دیشب‎ 90 دقیقه برای‎ هانوفر در میدان‎ بود, دقیقه83 گل‎ پنجم‎ هانوفــر را وارد دروازه‎ لاترن‎ كرد.

گلهای‎ دیگر هـانـوفـر را مـیشـائیـل‎ تـارنـات‎ و توماس‎ برداریـچ‎ هــر كــدام‎ 2 گـل‎ بـه‎ ثمـر رساندند.

در دیگـر بــازیهــا در ورزشــگــاه‎ آلیانزآره‎ نـا بایرن‎‎ مونیخ‎ میزبـان تـیـم‎ ماینتس‎ بود كه‎‎‎ به سختی‎ و با نتیجـه 2 بـر یك‎ از سد حریف‎ خـود گذشت‎دراین‎ بازی‎‎ علی‎‎ كریمی ازابتدا بـرای بایرن‎‎ به‎‎ میدان آمد و در اواسط نیمـه دوم‎ تعویض‎ شد و جای‎ خود را به‎‎ ینـس‎‎ یـره میـس داد.

گلهای‎‎ این‎ بازی را كلودیـو پیــزارو 2 گـل‎‎ برای‎ بایرن‎ و تك‎ گل ماینتس‎ را اویر وارد دروازه‎ بایرن‎ مونیخ‎ كرد.

درورزشگـاه‎‎ بـایـن‎ آره نــا تــیــم‎ بایرلـوركـوزن‎‎ در مصاف‎ با مهمان خود تیـم‎ هامبورگ‎ با یـك‎ گل‎ بازی‎ را واگذار كرد.

تك‎ گل‎ هامبــورگ‎ درایــن‎ دیــدار را دیـویـد یارولیم‎ در دقیقه‎‎ 83 وارد دروازه لوركوزن‎‎ شد ضمن اینكه‎ مهدوی‎‎ مهدوی كیا 90 دقـیقـه‎ برای‎‎ هامبورگ‎ بازی كرد

UserName