• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/09/02
  • تاريخ :

بازی‎ با توپ‎ هوشمند در پرده‎ ابهام‎

رئیس‎ فدراسیون‎‎ بین المللی‎ فوتبال‎ گفت‎: فیفا از فناوری‎ جدید توپ‎ هوشـمنـد حمــایت‎ نمی‎ كند زیـرا مـردم‎ بـایـد بـا اشتباه‎ های‎‎ داوری كنار بیایند.

سپ‎ بلاتر با تاكیدبر اینكه‎ بایداز وابستگی‎ بیش‎ ازحد به‎ فناوری‎‎ در بازی فوتبال‎ پرهیز كرد, افزود: می‎گویم‎ ما باید بااشتباه‎ های‎ بازیكنان‎‎‎, مربیان و داوران كنار بیاییـم‎, به‎‎ همین‎‎ علت‎ بگذاریم‎ بـازی‎ همـان طور كـه اكنون‎ هست‎ باقی‎ بماند.

وی‎ تصریح‎ كرد: نتایج‎ استفاده‎ از این‎ تـوپ‎ درمسابقات‎ جوانان‎‎ كمتر از 17 سال‎ جهان كه‎ در پرو برگزار شد موفقیت‎‎ آمیز نبوده‎ است, بنابراین‎‎ بار دیگـر از آن در رقـابـت‎هـای‎ قهرمانی‎ باشگاههای‎ جهان‎‎ كه‎ درژاپن برگزار می‎ شود, آزمایش‎ خواهدشد وپس‎ از آن‎ درباره‎ احتمال‎ استفـاده‎ از ایـن‎ فنـاوری‎ در جـام‎ جهانی‎ 2010 تصمیم‎‎ گیری‎ خواهیم كرد.

توپ‎ هوشمند را یك‎ شركت‎ رایانه‎ ای‎ پـردازش‎ كرده‎‎‎ و در آن‎ تراشه ای‎ الكترونیكی‎ تعبیـه شده‎‎‎ است‎ كه هنگام‎ عبور از خـط دروازه بـا ارسال‎ امواجی‎ مخصوص‎ داور مسابقه‎‎ را آگاه می‎ كند.

UserName