• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/08/30
  • تاريخ :

گزارش تصویری از حادثه مضروب شدن عکاس ورزشی


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مصاحبه با حشمت بهادری عکاس مضروب ورزشی
 پزشک معالج حشمت بهادری : حال عمومی وی خوب است . 
 فرمانده پلیس تهران بزرگ از عکاس مضروب ورزشی عیادت کرد 

UserName