• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1384/08/29
  • تاريخ :

اطاعت

پدری با تشدّد بسیار

برد فرزند خویش را به کنار

گوش او را گرفت و گفت باو

مادرت را چرا دهی آزار؟

باید از او کنی اطاعت محض

ورنه تنبیه میشوی هر بار

گفت: دانی پدر، که مادر من

می کند امر و نهی در همه کار

زن من نیست مادرم که کنم

چون تو از او اطاعت بسیار

کمال زین الدین

UserName