• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 6968
 • دوشنبه 1384/8/23
 • تاريخ :

روان شناسی کمرویی


تألیف : دکتر غلامعلی افروز

ناشر : دفتر نشر فرهنگ اسلامی

مبانی روانی – اجتماعی کمرویی

- انسان ، مهارت های اجتماعی و یا کمرویی

- کمرویی چیست؟

- کمرویی از دیدگاه بین فرهنگی

- کمرویی ، اضطراب اجتماعی

- کمرویی و احساس تنهایی

- شیوع کمرویی

- ویژگی های رفتاری افراد کمرو

- تأثیر کمرویی بر تحول شناختی ، رشد شخصیت و سازش یافتگی اجتماعی

- علل کمرویی

- کمرویی ناشی از ترس

- خانواده و فرزندان کمرو

- تک فرزندها و فرزندان اول خانواده

- مدرسه ، تقویت کمرویی یا رشد اجتماعی

- فشارهای اجتماعی و کمرویی

روشهای درمان کمرویی

- روشهای درمان کمرویی

- تقویت خودپنداری مثبت و خودباوری دوباره

- خانواده و تربیت اجتماعی

- هنر درمانی

- فعالیت های اجتماعی و بازی های گروهی

- افزایش خودآگاهی ، تقویت خودپنداری مثبت و کاهش کمرویی

- مؤثرترین گامهای عملی در تقویت اعتماد به نفس و غلبه بر کمرویی

مقیاس کمرویی استنفرد ( تست کمرویی )

- نگرش شما نسبت به کمرویی

- مقیاس کمرویی استنفرد

- کمرویی شما از چه زمانی و چگونه شروع شده است؟

- سود و زیان کمرویی

- وقتی تنها و مضطرب می شوید

- اضطراب آزمایی

- زدودن موانع کمرویی

UserName