• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1389/08/06
  • تاريخ :

راهنمای نقشه مسیر مهاجرت آریایی ها (نقشه اول)

راهنمای نقشه مسیر مهاجرت آریائی ها (نقشه اول)

آنچه خواندید:

1- مأخذ این نقشه، همان نقشه دوم می باشد: مکان های تاریخی در شاهنامه فردوسی. انتشارات سحاب.

2- پیشنهاد می شود قبلاً در مورد اسامی مکان های تاریخ باستان و در زمان حاضر، مهارت لازم را کسب نمایید.

3- مفهوم شماره ها در این نقشه با مفهوم و مطالب شماره ها در متن مقاله متفاوت است. با یکدیگر منطبق نمی باشند.

 

4- شماره های 5 تا 8، بر مبنای تاریخ مدون و رسمی ما تنظیم شده اند و نه از تاریخ انشعاب هر یک.

5- پهنای هر مسیر (فلش) با میزان دقیق جمعیت مهاجرتی منطبق نمی باشد و نمی توان تناسب آن را دقیقاً رعایت کرد. زیرا از تعداد انبوه جمعیت مهاجرتی آریایی ها- از آغاز و در هر انشعاب، و در هر افزایش و کاهش جمعیتی- هنوز حتی تقریبی، محققین ابراز نظر نکرده اند. به هر حال سعی شده تا حد امکان، تناسب آن در نظر گرفته شود.

6- استمرار هر مسیر (فلش ها) تا مقصد کشیده نشده اند تا نقشه بیشتر قابل استفاده باشد. به مقصد توجه داشته باشید.

 

7- در طی مسیر های 4، 5 و 8، پهنا و گستردگی فلش، نشانه اقامت در یک مکان واحد و در طی چندین قرن همراه با افزایش جمعیت می باشد. بعد از آن به دلایلی، حرکت ادامه یافته است.

8- مسیر 1 از مبدأ تا دانوب، اصلی، مهم، بسیار انبوه و متراکم: از نظر جمعیت، اقوام و خاندان ها، و تراکم از نظر قوم شناسی: در هم تنیده، ترکیبی، فعال فرهنگی و تخاصمی با یکدیگر در حین حرکت با انشعاب های متعدد.

9- مسیر 2، به جانب پنجاب و سند (هندوستان).

 

10- مسیر به جانب خراسان بزرگ، سیستان، کرمان شرقی، ری و بعداً قسمت های دیگر این سرزمین طبق داستان های اساطیری و ملی- خاصه در شاهنامه فردوسی- و نه در تاریخ مدون و رسمی ما (کیانیان).

11- مسیر 4، سکاها (احتمالاً همان تورانیان در بعضی موارد). ابتدا انبوه و ساکن، سپس با تهاجمات شدید تا سیستان، غرب دریای مازندران و تا غرب ایران.

12- مسیر انشعاب بزرگ و تاریخ ساز بخشی از آریایی ها: میتانی ها، مادی ها و پارسی ها، و سایر اقوام در ساحل غربی دریای مازندران و بخشی نیز بر جانب سواحل مدیترانه. بدیهی است این گروه عظیم، پس از انشعاب اول نیز قرن ها با یکدیگر می زیسته اند و سپس در اثر عواملی جدا شده و ماد ها و پارس ها از "ارس" عبور کرده و به غرب و جنوب سرازیر شدند.

 

13- مسیر 6، مادها تا آذربایجان، کردستان، همدان و اصفهان

14- مسیر اقوام پارسی تا فارس (پاسارگاد، استخر، و...) شیراز بسیار جدید تر از آن هاست.

15- مسیر پارث ها (پارت ها) بعد از انشعاب، ساکن در نواحی خوارزم. آنان در محل اقامت جدید خود با افزایش جمعیت نیز مواجه بوده اند که در شکل (پهنا) نشان داده شده است. پارت ها، آخرین آریایی های بزرگ هستند که پس از شکست سلوکیان اشغالگر، وارد این سرزمین شد ند و سلسله اشکانیان را تأسیس کردند.

16- از راهنمایی جهت اصلاح این مسیر ها و بندهای راهنمای این نقشه دریغ نفرمایید.

 

گروه مرکزیادگیری سایت تبیان - تهیه: شکوهی

تنظیم: سمیرا بادامستانی

 

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName