• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/08/23
  • تاريخ :

کمرویی چیست؟ چه باید کرد؟


تألیف : فیلیپ جی . زیمباردو

مترجم : ن . پارسا

انتشارات : پرنیان

بخش یکم: کمرویی چیست؟

- شناخت کمرویی

- دنیای شخصی فرد کمرو

- چرا کمرو؟

- والدین، معلمین و کودکان کمرو

بخش دوم: چه باید کرد؟

- شناخت خود

- درک کمرویی خود

- پایه ریزی عزت نفس خود

- رشد مهارت های اجتماعی خود

- کمک به دیگران درغلبه بر کمرویی خویش

- اجتناب از بروز کمرویی در جامعه

UserName