• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/08/23
  • تاريخ :

بهداشت روانی زنان


تألیف : کارن جی ، کارلسون ، استفانی اِ ، ایزنستات ، ترازیپورین

مترجمین : خدیجه ابوالمعالی ، هائیده صابری ، ژینوس لطیفی ، مهدی محی الدین بناب

نشر : ساوالان

فصل اول: افسردگی

- افسردگی در زنان

- داروهای ضد افسردگی

- اختلال عاطفی فصلی

- اختلال شیدایی- افسردگی

فصل دوم : اضطراب

- اضطراب در زنان

- اختلال وحشت زدگی

- فوبیها

- اختلال وسواس فکری- عملی

- اختلال استرس پس آسیبی

- داروهای ضد اضطراب

فصل سوم: سایر وضعیت ها

- بی اشتهایی و پرخوری

- اختلال های شخصیت

- اختلال های روان- تنی

- اختلال شخصیت چندگانه

- اختلال های روانی پس از زایمان

- اسکیزوفرنی

- بیماری آلزایمر

فصل چهارم: خشونت و بهداشت روانی

- بهره کشی خانوادگی

- مزاحمت جنسی

- تجاوز جنسی

- بهره کشی جنسی و زنا با محارم

فصل پنجم: رفتار جنسی زنان

- پاسخ جنسی

- رجحان جنسی

- بدکاری جنسی

فصل ششم: کنترل کردن

- استرس

- سندرم پیش از قاعدگی

- یائسگی

- هیجان های پس از زایمان

- بی خوابی

- اعتیاد به الکل

- سوء مصرف مواد

- تصویر بدنی

فصل هفتم: کمک خواهی

- روان درمانی

- درمان های جایگزینی ( غیرمتعارف)

UserName