• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/08/23
  • تاريخ :

101 روش برای کاهش استرس در محیط کار


تألیف : تیم هندل

مترجم : لعیا موسایی

ناشر : اندیشه فرزانگان

بخش اول

- شناخت استرس

- استرس چیست ؟

- تعریف استرس

- تشخیص علایم

- اندازه گیری استرس

- میزان استرس شما چقدر است؟

بخش دوم

- بررسی علل استرس

- تغییر جوامع

- تغییر سازمان ها

- تغییر فعالیت ها

- بررسی مشاغل

- ارزیابی روابط

- ارزیابی محیط کار

- سازگاری با زندگی روزمره

بخش سوم

- کنار آمدن با استرس محیط کار

- شناخت عقاید و نظرها

- ابداع یک شیوه جدید

- انجام اقدام مناسب

- مرتب کردن میز کارتان

- مطالعه الگوهای کاری

- کنترل زمان

- برقراری ارتباط خوب

- به دست آوردن تعادل درونی

- اختصاص زمانی برای تمرین آسوده سازی

- بررسی شخصیت

بخش چهارم

- انجام تمرین در خانه

- دست کشیدن از کار برای مدتی

- یادگیری چگونگی آسوده سازی

- شکوفا کردن علائق

- بهبود رژیم غذایی

- نمایه

UserName