• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/08/23
  • تاريخ :

9 راز زنانی که هر چه می خواهند به دست می آورند


تألیف : کیت وایت

مترجم : مهدی گنجی

انتشارات : مؤسسه نشر ویرایش

- حسادت کنید

- سنگ بزرگ بردارید

- منتظر وقت مناسب نباشید

- احساسات و هیجانان های خود را نشان دهید

- بلند پرواز باشید

- هرگز سرتان به کار خودتان نباشد

- راه را باز کنید

- حرکت کنید

- پس ازموفقیت استراحت کنید

UserName