• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/08/23
  • تاريخ :

ازدواج با بیگانگان


نویسنده : محمد ابراهیمی

نشر : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه قم

فصل اول: کلیات

- تعریف ازدواج

- بیگانگان

- اهمیت ازدواج

- ازدواج با بیگانگان در آیین یهود

- فلسفه ی ممنوعیت ازدواج با بیگانگان

- ازدواج با بیگانگان در آیین مسیحیت

- ازدواج با بیگانگان در آیین مجوس

- ازدواج با بیگانگان در اسلام

- شرط برابر بودن در ازدواج

- اسلام آیین فطرت است

- اهل کتاب کیانند؟

- ازدواج با بیگانگان در فقه اسلام و ...

- ازدواج با بی دینان و پیروان ادیان غیر توحیدی

- شأن نزول آیات

فصل دوم: بررسی فقهی و تاریخی

- تاریخ تحریم ازدواج با بیگانگان در اسلام

- نگاهی گذرا به آرای فقهای اسلام در زمینه ی ازدواج با بیگانگان

- نتیجه

- روایات وارده در مورد منع یا جواز ازدواج با بیگانان

- نقد و بررسی

- ازدواج با کنیزان غیر مسلمان

- همخوابی با کنیزان غیر مسلمان

- ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان

- ازدواج موقت مسلمان با بیگانه

- نتیجه

فصل سوم: ازدواج با مرتدان

- ازدواج با مرتدان در آیین یهود

- ازدواج با مرتدان در آیین مسیحیت

- ازدواج با مرتدان در آیین زرتشت

- ازدواج با مرتدان در اسلام

- تکرار ارتداد

- ممنوعیت ازدواج با مرتدان در شریعت یهود و مسیحیت

- ازدواج با مرتدان از دیدگاه فقهای اسلام

- مقایسه ای اجمالی بین نظرهای مختلف فقها

- مهمترین موارد مورد اختلاف

- اسلام آوردن یکی از زوجین یا هر دوی آنها

- ارتداد افراد مسلمان

- ارتداد پیروان کتب آسمانی

- ارتداد غیر اهل کتاب

- اختلافِ دار

- فسخ نکاح به هنگام اسارت

- نقد و بررسی

- زوال رابطه ی زوجیت در مورد مرتد به سبب فسخ است یا طلاق؟

خاتمه

- ازدواج با بیگانگان در قانون مدنی ایران و بعضی دیگر از کشورهای اسلامی

UserName