• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1345
 • چهارشنبه 1384/8/18
 • تاريخ :

آخرین صحبتهای برانکو قبل ازبازی با مقدونیه


سرمربی‎‎ تیم‎ ملی فوتبال‎ ایران گفت‎: تاكنون‎ هیچ‎ خبری‎ درباره‎ لغو مسابقات‎ چهار جانبه‎‎ تهران‎‎ منتشر نشده است‎ و بازیـكنـان برای‎ رویارویی‎ بامقدونیه‎‎ آماده اند.

برانكو ایوانكوویچ‎ دیروز پس‎ از تمرین‎ تیم‎ ملی‎‎ در كمپ‎ تیم‎ های‎ ملی تصریح‎ كرد:تمریـن‎ با طراوتی‎ زیر باران‎‎ انجام‎ شد و بازیكنان نشان‎ دادند كه‎ آمادگی‎‎ بالایـی بـرای‎‎ بـازی روز جمعه‎ دارند.

این‎ مربی‎ كروات‎‎ درباره‎ وضعیت لژیـونـرهـا افزود: همه‎ آنها را در اخـتیـار داریـم‎ و این‎‎ بازیكنان نیزدرتمرینات‎ خیلی‎ خوب‎ ظاهر شده‎ اند.

وی‎ درباره‎ تمرین‎‎‎‎ زیر باران گفت‎:این تمرین از جهاتی‎ برای‎ تیم‎ خوب‎ است‎,زیرا بازیكنان‎ باید شرایط بازی‎ زیر باران‎ راتجربه‎ كنند, چون‎ احتمال‎ دارد در مسابقات‎‎ اخیر وضـعیـت هوا به‎‎‎ همین‎ منوال‎ ادامه داشته باشد.

سرمربی‎‎ تیم‎‎ ملـی اضـافـه‎ كـرد: هم اكنـون‎ بازیكنان‎ لژیـونـر بـا دیگـر اعضـای‎ تیـم‎ هماهنگ‎ شده‎اند ولـی‎ بـاز هـم‎ بـایـد ایـن‎ هماهنگی‎ها تداوم‎ داشته‎ باشد.

UserName