• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1384/08/12
  • تاريخ :

دعای روز سی ام ماه رمضان

"اللهمَّ اجعَل صِیامی فیهِ بِالشُّكرِ،

وَالقَبُولِ عَلی ما تَرضاهُ وَ یَرضاهُ الرَسوُلُ،

مُحكَمَة فُرُوعُهُ بِالاصُولِ بِحَقّ سَیّد نا مُحَمد وَ الهِ الطاهِرینَ وَالحَمدللهِ رَبِ العالمین."

ای خدا ای خالق صعب و ذلول

كن در این مه روزه ما را قبول

با قبول و شكر محسوبش بدار

زین حقیر ناقص پست جهول

گر چه قابل نیست در درگاه تو

لیك گر ردش كنی گردد ملول

آنچنان باشد كه آید او پسند

هم به درگاه تو هم نزد رسول

با وجود صوم خوبان جهان

با لحاظ روزه قوم فحول

كی ز  ما آید تو را اندر نظر 

خواهش ما هست بی جا و فضول

هم مگر از راه فضل بی شمار

این عبادت را نفرمایی نكول

خواهش دیگر كه از راه كرم

فرع او محكم نمائی با اصول

حق احمد سید ختم رسل

هم به آلش بهترین اهل عقول

كل این اشعار از طبع "شهاب" 

گفته شد با نقص چون باشد عجول

خواهش او از عموم ناظرین  

غمض عین از خلط ابواب و فصول

"درّ خوشاب"

پی نوشت ها:

- ذلول: رام، مطیع .

- جهول: نادان، بیخرد، خود پسند .

- ملول: بیزار، بستوه آمده، دلتنگ، اندوهگین .

- فحول: دلیران، نامداران .

- فضول: باقی مانده از مال زاید بر حاجت، یاوه گو .

- نكول: روگردانی، خودداری از پاسخ .

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName