• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/07/25
  • تاريخ :

اعتراض تماشاگران به پروین و تحریم استقلال و پرسپولیس


تمرین پرسپولیس تعطیل شد

مى خواهندكارى كنند كه از پرسپولیس برویم

پروین: تعطیل، جلوى برق بازى نمى كنیم

على پروین كه در طول مسابقه از شعارهاى هواداران به تنگ آمده بود، پس از بازى حرف هاى دوپهلویى در این مورد زد. سرمربى پرسپولیس اول گفت: «تماشاگران حق دارند علیه ما شعار بدهند. چى كار كنند، آنها هم دوست دارند تیم شان ببرد. من به هواداران حق مى دهم.»... و لحظه اى بعد: «اینها خط گرفتند. مى خواهند ما را خراب كنند. مى خواهند كارى كنند كه ما از پرسپولیس برویم. من كه مى دانم آنها از جایى خط گرفته اند.»

پروین در ادامه گفت: «پرسپولیس را تعطیل كردیم. فردا (امروز) تمرین نداریم. بازیكنان شهرستانى هم به شهرهایشان مى روند. مشكل پرسپولیس پول است. اگر این مشكل حل نشود، جلوى برق بازى نمى كنیم. دیگر چى كار كنیم، بزنند صفر - ?. بازیكنان گناهى ندارند. معدنچى كه مشكل مالى دارد، در زمین چى كار كند،، همین طور كاظمیان. ذوب آهن خوب بازى كرد، چون باشگاه اش پول دارد اما ما به آقاى خطیب گفتیم حداقل قبل از بازى در رختكن به بازیكنان چك بدهد اما پیدایش نكردیم. آقاى خطیب اگر پول ندارى چرا ماندى؟ الان دو، سه روزى است كه نمى دانیم كجا رفته. باور كنید دیگر خسته شده ایم اما باز هم بازیكنان خوب بودند. آخر كى شده ما صفر - یك جلو باشیم و ببازیم!»

«پروین حیا كن، پرسپولیس رو رها كن»

اعتراض تند تیفوسى ها به سلطان

دوربین تلویزیون زوم كرده بود روى صورت اش. شعار: «پروین حیا كن، پرسپولیس رو رها كن» و «پروین تیمتو وردار و برو» و یك دقیقه هم قطع نمى شد. تنها واكنش اش یك نیشخند تمسخرآمیز بود، با همان چشم هاى خون آلودى كه بعد از شكست ها براى همه آشناست. داور كه سوت پایان را كشید بلند شد و زودتر از بقیه راهى تونل آزادى شد. خودش هم مى دانست چه شرایطى انتظارش را مى كشد. هنوز چند قدم به پله ها نمانده بود كه همه چیز عوض شد. بطرى هاى دو آتشه هاى پرسپولیس البته فرصت زیادى براى فرود آمدن روى سر و صورت سلطان پیدا نكرد. او خیلى زود به رختكن رفت. هرچند صداى اعتراض ها در گوش اش مانده بود. بطرى ها و اشیاى مختلف هم یكى یكى بدرقه اش مى كردند و این یعنى اینكه دیگر او را هم تحمل نمى كنند. زنگ خطر براى سلطان به صدا درآمده اما اینكه او صداى این زنگ را بشنود یا نه معلوم نیست.

پرتاب بطرى و سیب روى سر على پروین

خودش خواست كه این طور شود. آنقدر از پرسپولیس و حاشیه هایش فاصله گرفت تا دیروز هواداران با پرتاب كردن سیب و بطرى آب به سمت او خواستار جدایى اش از پرسپولیس شدند. پروین دیروز فقط یك حرف زد: «بگذارید بزنند، حقشان است.»

امضاى یك طومار هماهنگ در تهران و اصفهان

استقلال و پرسپولیس از لیگ كنار مى كشند

مثل اینكه هم قلعه نویى و هم پروین پیش بینى مى كردند كه تیم شان این طورى با بحران مواجه شود. آنها در یك اقدام هماهنگ شده بعد از بازیهاى دیروز، در رختكن طومارى امضا كردند تا با این حربه هم افكار عمومى را منحرف كنند و هم زودتر پول هایشان را از باشگاه هایشان بگیرند. دیروز بعد از اینكه بازى پرسپولیس- ذوب آهن تمام شد على پروین چهار پنج دقیقه اى به بازیكنانش توپید اما بلافاصله طومارى كه از قبل آماده شده بود را به بازیكنانش داد تا یكى یكى امضا كنند. متن طومار هم این بود كه تا باشگاه پول ها را ندهد آنها نه در تمرینات شركت مى كنند و نه در مسابقات. درست عین اتفاقى كه در رختكن استقلال افتاد و فوتبال ایران را در آستانه یك جنجال تازه قرار داد. اینكه این تاكتیك چقدر جواب بدهد معلوم نیست اما قطعاً از امروز جنجال بزرگى در فوتبال ایران به راه خواهد افتاد كه شاید بتوان آن را اولین دردسر على آبادى رییس جدید سازمان تربیت بدنى قلمداد كرد. باید دید این داستان تا كجا ادامه پیدا مى كند.

زد و خورد محمد پروین و تماشاگران پرسپولیس

پروین: تماشاگران خط گرفته بودند!

زمانى كه هواداران دوآتشه پرسپولیس على پروین را به باد فحش و ناسزا گرفته بودند، در جایگاه شورشى هاى این تیم غوغایى به پا بود. محمد پروین كه به حمایت از پدرش، در جایگاه هواداران درگیر شده بود براى چند دقیقه جو سكوها را به هم زد و با تماشاگران ناراضى پرسپولیس درگیر شد كه با وساطت دوستان پدرش سر و صداها خوابید.

UserName