• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/07/25
  • تاريخ :

دعای روز سیزدهم ماه رمضان

"اللهمَّ طَهّرنی فیهِ مِنَ الدَنَسِ وَ الاقذار،

وَ صَبِّرنی فیهِ عَلی كائناتِ الاقدار،

وَ وَفقنی فیهِ لِلتّقی وَ صُحبَةِ الابرار،

بِعَونِكَ یا قُرّةَ عَینِ المَساكین."

ای كه هستی موجد افراد ناس

هم دهی روزی به هر، حق ناشناس

هم كنی مومن ز آب دین نظیف

بر تنش از علم پوشانی لباس

كن تو ما را پاك و طاهر این زمان

از كثافت ها و چرك و اختلاس

شستشو فرما به آب فضل خویش

آن نجاست ها كه ناید در قیاس

چرك های  ظاهر و باطن همه

تا نگوید عقل بر ما لا مساس

هم بگردان میل ما بر آنچه شد

بهر ما تقدیر بی خوف و هراس

كن موفق بهر تقوا حال ما

اندر این شهر شریف خوش اساس

خوش به حال متقین با عمل

در شبان تار خالی از نعاس

صحبت خوبان الهی كن نصیب

تا كنم از فیض ایشان اقتباس

حق عون و یاریت در هر زمان

ای تو نور چشم مسكینان ناس

"درّ خوشاب"

پی نوشت ها:

- نعاس: سستی در حواس، ابتدای خواب، چرت.

- مساس: مس كردن، سایش.

- اختلاس: ربودن، به سرعت ربودن چیزی.

- اقتباس: گرفتن، آموختن.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName