• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1384/07/24
  • تاريخ :

دعای روز دوازدهم ماه رمضان

"اللهمَّ زَینی فیهِ بِالسَّترِ وَ العَفافِ، وَاستُرنی فیهِ بِلباسِ القُنُوعِ وَ الكَفافِ، وَاحمِلنی فیهِ عَلَی العَدلِ وَ الانصافِ، وامِنّی فیهِ مِن كُل ما اَخافُ، بِعِصمَتِكَ یا عِصمَةَ الخائِفین."

ای خدا ای خالق خلق ضعاف

ای مدیر اتفاق و  اختلاف

ده مرا زینت در این ماه شریف

با لباس و پوشش صبر و عفاف

تا بپوشم عورتم از معصیت

بین من با عفت آید، ائتلاف

با حیا و شرم و دین توام شوم

تیغ بی شرمی  كنم اندر غلاف

هم مرا وادار كن بر عدل و داد

دور گردانم ز جور اعتساف

جانب انصاف و ایمان دوان

كن مرا اهل قناعت با كفاف

اندر این مه ای عطوف مهربان

بندگانت از خطا می كن معاف

یا رب ایمن كن مرا در ماه خود

از ره لطف و كرم مما اخاف

زآنچه می ترسم مرا محفوظ دار

از سباع و دزد و شیطان عجاف

می دهم سوگند حق عصمتت

ای حفیظ خلق از صاف و مضاف

"درّ خوشاب"


پی نوشت ها:

- اعتساف: ستم كردن، ظلم كردن.

- سباع: درندگان، جانوران درنده.

- ضعاف: جمع ضعیف.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName