• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1381/10/29
  • تاريخ :

ارباب حلقه ها: برج های دوگانه

خلاصه داستان:

در دومین قسمت فیلمارباب حلقه ها،فرودووسامشجاعانه تلاش می کنند تا حلقه شوم را خراب کنند. از طرف دیگر،آراگوم، لگولاسو هم پیمانان ایشان کوشش دارند تاپیپینومریرا که ربوده شده اند از خطر نجات دهند. جادوگر بزرگ،گاندالفنیز به طور معجزه آسایی به صحنه بر می گردد تا به این تلاش ها علیه دو برج متحد یعنی سارومنوسائورنکمک نماید.

UserName