• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1384/07/17
  • تاريخ :

لیست پخش تیزر مشکاة مؤسسه تبیان

از شبکه‌های سیما

مدت تیزر

ساعت

طبقه

شبکه

برنامه

تاریخ

روز

"28

14:30

311

سوم

قبل از تکرار شب‌های برره

17/7/84

یکشنبه

//

19:30

211

دوم

قبل از خبر علمی فرهنگی

17/7/84

یکشنبه

//

17:00

511

پنجم

قبل از به خانه بر می‌گردیم

17/7/84

یکشنبه

//

15:00

115

اوّل

قبل از تکرار مردة متحرک

18/7/84

دوشنبه

//

20:00

511

پنجم

قبل از تهران 20

18/7/84

دوشنبه

//

11:00

306

سوم

قبل از مسابقه گوی و میدان

18/7/84

دوشنبه

//

19:00

115

اوّل

قبل از خبر 19

19/7/84

سه‌شنبه

//

13:15

310

سوم

قبل ازتکرار سریالگارد ساحلی

19/7/84

سه‌شنبه

//

11:00

208

دوم

قبل از تصویر زندگی

19/7/84

سه‌شنبه

//

17:00

511

پنجم

قبل از به خانه بر می‌گردیم

20/7/84

چهارشنبه

//

19:30

211

دوم

قبل از خبر علمی فرهنگی

20/7/84

چهارشنبه

//

21:00

318

سوم

قبل از طنز شب‌های برره

20/7/84

چهارشنبه

//

14:00

114

اوّل

قبل از خبر 14:00

21/7/84

پنج‌شنبه

//

17:00

511

پنجم

قبل از به خانه برمی‌گردیم

21/7/84

پنج‌شنبه

//

23:00

517

پنجم

قبل از طنز کلانتری 99

21/7/84

پنج‌شنبه

//

22:00

214

دوم

قبل از صندلی داغ

22/7/84

جمعه

//

13:30

316

سوم

قبل از تکرار متهم گریخت

22/7/84

جمعه

//

11:30

314

سوم

قبل از تکرار فیلم سینمایی

22/7/84

جمعه

//

15:30

118

اوّل

میان فیلم سینمایی

22/7/84

جمعه

UserName