• تعداد بازديد :
  • شنبه 1381/10/28
  • تاريخ :

الهی ...

الهى !  قیس عامرى را لیلى مجنون كرد ، و حسن آملى را لیلى آفرین ؛ این آفریننده دید ، و آن آفریننده را در آفریده ، بر دیوانگان آفرین.

الهى ! اگر عنایت تو دست ما را نگیرد از چهل‏ ها چلـّه ما هم كارى برنیاید.

الهى ! خوشا آنانكه همواره بر بساط قرب تو آرمیده‏اند.

الهى !  شكرت كه این تهیدست ،  پا بست تو شد.

الهى ! خوشا آنانكه در جوانى شكسته شدند ، كه پیرى خود شكستگى است.

الهى ! عقل و عشق ، سنگ و شیشه‏اند ، عاشقان از عاقلان نالند نه از جاهلان.

الهى ! شكرت كه پیر ناشده استغفار كردم ، كه استغفار پیر استهزاء را ماند.

الهى ! آنكه تو را دوست دارد ، چگونه با خلقت مهربان نیست.

الهى ! خوشا آندم كه در تو گـُمم.

الهى ! از من و تو گفتن شرم دارم ، " ا َنتَ ا َنتَ ".

الهى ! نه خاموش می توان بود و نه گویا ، درخاموشى چه كنیم در گفتن چه گوییم.

الهى ! دل به سوى كعبه داشتن چه سودى دهد ، آنكه را دل به سوى خداوند كعبه ندارد.

الهى ! عبادت ما قرب نیاورده ،  بُعد آورده است كه " فـَوَیلٌ لِلمُصَـلین اَلذینَ هُم فی صَلوتِهـِم ساهوُن " .

الهى ! كامم را به حلاوت و تلاوت كلامت ‏شیرین بدار.

الهى ! فـَتح قلب به ضَم عین است، نصب عـینم مرفوع‏  " غـَضوُا اَبصارَكُم تـَرونَ العَجائِب "  .

الهى ! قول و فعل ، قائل و فاعلند در لباس دیگر كه " كـُل ٌ یَعمَلُ على شاكِلَـته "  در كتاب تدوین و تكوین جز مصنف آن كیست؟

الهى ! این آفریده كه بدین پایه مهربان است ، آفریننده وى در چه پایه است.

الهى ! خفتگان را نعمت ‏بیدارى ده و بیداران را توفیق شب زنده دارى و گریه و زارى.

 " برگرفته ازالهی نامه علامه حسن زاده آملی "

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName