• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/07/13
  • تاريخ :

خدایا رحمتت دریای عام است

خداوندا ثنای چون تو پاكی

كی آمد از زبان آب و خاكی

خدایا رحمتت دریای عام است

ز لطفت قطره ای ما را تمام است

اگر آلایشخلق گنهكار

در آن دریا فرو شویی به یك بار

نگردد تیره آن دریا زمانی

ولی روشن شود كار جهانی

كنون هر ساعتی غم بیش دارم

كه روز واپسین در پیش دارم

خداوندا در آن دم یاریی ده

ز وصلت بنده را بیداریی ده

چو جان من رسد در نزع برلب

فرو مگذار و دستم گیر یا رب

اگر چه سخت و سست آیم در این راه

مگیر این سست رگ را سخت ناگاه

روا دارم كه آگاهم بگیری

از آن ترسم كه ناگاهم بگیری

خداوندا مرا آگاه گردان

زبان ها را ز من كوتاه گردان

"عطار نیشابوری"

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName