• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1384/07/10
  • تاريخ :

رضازاده ‎: تا سال‎ 90 هستم‎


رضا زاده‎‎‎ دارنده دو مدال‎ طلای‎ وزنـه برداری‎‎‎‎ بازی های المپیك‎ سـال‎ هـای2000 و 2004 سیدنی‎ و آتن‎ گـفـت‎: تا سـال‎ 1390 در صـحنـه‎ رقابت‎ ها باقی‎ خواهم‎ ماند.

ایرنا , حسین‎ رضازاده‎ افزود: تا شـش‎ سـال‎ دیگر قصد دارم‎ در پیكارهای‎ گوناگـون‎ شركـت‎ و بـرای‎ كشـورم‎ افــتخــار كــســب‎ كنم‎.

وی‎ افزود : در میـان‎ حـریفـانـم‎ در جهان‎ , وزنـه‎‎ بـرداری‎ را نمی‎ بـینــم‎ كـه بتواند توانایی‎ رقابت‎ را بـا مـن‎ داشـتـه‎ باشد .

 درآستانه رقابت باجابرقطری;رضازاده قول قهرمانی داد 

 حسین رضازاده باسه طلاقهرمان بلامنازع آسیاشد 

UserName