• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1334
 • يکشنبه 1384/7/10
 • تاريخ :

رضازاده ‎: تا سال‎ 90 هستم‎


رضا زاده‎‎‎ دارنده دو مدال‎ طلای‎ وزنـه برداری‎‎‎‎ بازی های المپیك‎ سـال‎ هـای2000 و 2004 سیدنی‎ و آتن‎ گـفـت‎: تا سـال‎ 1390 در صـحنـه‎ رقابت‎ ها باقی‎ خواهم‎ ماند.

ایرنا , حسین‎ رضازاده‎ افزود: تا شـش‎ سـال‎ دیگر قصد دارم‎ در پیكارهای‎ گوناگـون‎ شركـت‎ و بـرای‎ كشـورم‎ افــتخــار كــســب‎ كنم‎.

وی‎ افزود : در میـان‎ حـریفـانـم‎ در جهان‎ , وزنـه‎‎ بـرداری‎ را نمی‎ بـینــم‎ كـه بتواند توانایی‎ رقابت‎ را بـا مـن‎ داشـتـه‎ باشد .

 درآستانه رقابت باجابرقطری;رضازاده قول قهرمانی داد 

 حسین رضازاده باسه طلاقهرمان بلامنازع آسیاشد 

UserName