• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1389/06/02
  • تاريخ :

خطوط موازی و مورب

خطوط موازی و مورب

موضوع:

توازی

 

هدف:

بررسی و کشف این قضیه که نیمسازهای زاویه های تبادل داخلی بین خطوط موازی و مورب با هم موزای هستند.

 

شرح فعالیت:

در شکل دو خط موزای و یک خط مورب دیده می شود.

نیمساز زاویه های تند ایجاد شده رسم شده اند.

نقاط B,A را حرکت دهید و جا به جا کنید.

آیا این دو نیمساز همیشه با هم موازیند؟

برای اینکه از پاسخ خود مطمئن شوید می توانید ابزار رسم خط موازی را انتخاب نمایید و از نقطه A خطی موازی نیمساز زاویه B  رسم کنید و ببینید آیا خطی که رسم کردید روی نیمساز زاویه A می افتد یا خیر؟

با توجه به اندازه ی زاویه های روی شکل و قضیه ی خطوط موازی مورب و عکس آن، آیا می توانید برای آنچه مشاهده می کنید دلیل بیاورید؟

 

راهنمایی

 

گروه ریاضی مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی

 

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName