• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/06/28
  • تاريخ :

بانوان‎ ایرانی‎ در سنگنوردی‎ آسیا


بانوان سنگنورد ایران نخستین بار با تركیب‎ كامل‎ در مسابقات‎ قهرمانی‎ آسـیـا شركت‎ خواهند كرد.

شانزده‎ ملی‎‎ پوش‎ ایرانی برای‎ شركت‎ در ایـن‎ دوره‎‎ از بـازیهـــا كـــه از بیست‎ و هفتم‎‎ تا سی‎ و یكـم شهــریــور در كـرمـان‎ برگزار مـی‎ شـود , تـاكنـون‎ در اردوهــای‎ متمـركـز بــه‎‎ تمــرینــات‎ آمــاده سـازی‎ پرداخت‎ه‎ اند.

UserName