• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1384/06/27
  • تاريخ :

فروش سینماهاى تهران اعلام شد


فروش سینماهاى تهران تا 18شهریور ماه اعلام شد و فیلم «نوك برج» (كیومرث پوراحمد) عنوان پرفروش ترین فیلم هفته را به خود اختصاص داده است.

این فیلم كه دومین فیلم اكران شده «كیومرث پوراحمد» طى سال جارى است، پس از گذشت 17 روز و با در اختیار داشتن 16 سالن فروش، خود را از مرز صد میلیون تومان گذراند . فیلم «بید مجنون» پس از گذشت یك ماه و 10سالنى كه در اختیار داشته است، فروش خود را از مرز دویست میلیون تومان گذراند . فیلم «سالادفصل» (فریدون جیرانى) پس از گذشت28 روز و با از دست دادن برخى سالن هاى خود با 7سالن فروش، خود را به 170 میلیون رساند نخستین تجربه سینمایى «رامبد جوان» به نام اسپاگتى در 8 دقیقه هم پس از گذشت 24 روز و 15 سالن سینمایى كه روى پرده آنها قرار دارد، تنها به فروش 24میلیون اكتفا كرده است.فیلم برگزیده جشن نهم سینماى ایران، به رغم تبلیغات زیادى كه در اختیار دارد پس از46روز البته تنها5سالن فروش خود را به 147 میلیون تومان رسانده است.

مطالب مرتبط

 کیو مرث پور احمد برج نشین شد 

 نگاهی به فیلم نوک برج ساخته کیومرث پور احمد 

UserName