• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1384/06/22
  • تاريخ :

آمار علی كریمی در 45 دقیقه بازی بایرن و نورنبرگپاس صحیح رو به جلو

1

پاس صحیح رو به عقب

1

پاس صحیح عرضی

3

پاس اشتباه

2

ضربه سر اول

2

گرفتن كرنر

1

خطا روی كریمی

2

دفع به توپ به اوت

1

دفع توپ

1

شوت بیرون چارچوب

1

UserName