• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1381/10/22
  • تاريخ :

كلاه قرمزی  و سروناز

یادداشت:

كلاه قرمزی و سروناز، پس از فیلم های كلاه قرمزی و پسرخاله و دختر شیرینی فروش سومین فیلم بلند ایرج طهماسب در مقام كارگردانی است.

هشت سال از زمانی كه كلاه قرمزی در چنین روزهایی تولد یافت و آذرماه سال 1373 در سی و اندی سینمای تهران به روی پرده رفت و به ركوردی افسانه ای به لحاظ جذب بیننده دست یافت می گذرد.

در سال 1373 فیلم كلاه قرمزی و پسرخاله در عرض حدود سه ماه با قیمت بلیط میانگین80  تومان توانست در اكران تهران به رقم 171 میلیون تومان دست یابد. یعنی با احتساب میانگین بلیط 500 تومانی در سال 1381 رقم فروش فیلم كلاه قرمزی و پسرخاله چیزی حدود 1 میلیاردتومانمی شود. رقمی كه هیچ یك از فیلمهای این سالها حتی به یك سوم آن هم دست پیدا نكرده اند.

حال باید دید كه آیا قسمت دوم كلاه قرمزی  هم خواهد توانست به چنین رقمی دست یابد!

UserName