• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • پنج شنبه 1389/04/24
 • تاريخ :

آبشار آب ملخ به روايت تصوير

بايد به 65 کيلومتري سميرم سفر کنيد تا باور کنيد طبيعي ترين آفت کش دنيا، از دل غار بيرون مي آيد به رودخانه مي ريزد! آبشار آب ملخ، شايد يکي از عجيب ترين آبشارهاي ايران باشد که با ترکيبات ويژه اش، نقش يک سمپاشي طبيعي را براي مزارع و زمين هاي کشاورزي بازي مي کند و مي تواند تمام ملخ هاي مهاجم را درجا نابود کند!

اگر از سمت استان اصفهان راهي آب ملخ مي شويد، بايد از شهرهاي اصفهان و سميرم بگذريد و اين شهر را به سمت ياسوج  ترک کنيد. در جاده سميرم- ياسوج، بلافاصله بعد از روستاي چهار راه، جاده اي خاکي مي بينيد که در مسير آن دو دوراهي وجود دارد. در هر دو مورد راه سمت چپ را در پيش بگيريد و حدود 7 کيلومتر در آن پيش برويد، تا به روستاي آب ملخ برسيد و در آنجا آبشار معروف اين روستا را ببينيد.

 

 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • آبشار آب ملخ به روايت تصوير
  آبشار آب ملخ به روايت تصوير
 • اين هم همان پرتگاه معروف و خطرناک آب ملخ!
  اين هم همان پرتگاه معروف و خطرناک آب ملخ!

 

 

 


گروه گردشگري تبيان- الهام مرادي

 

UserName