• به دنیا آمدن رستم
 • نام آورترین چهره در شاهنامه فردوسی و ادبیات فارسی، رستم دستان است. رستم به معنای پهلوان بالیده؛ و براستی که ابر پهلوان حماسه ایرانی است.
 • به ایران پناه سواران بود
 • با نگاهی به داستان های شاهنامه می توان به خوبی دریافت که پهلوان مورد علاقه فردوسی، کسی جز رستم دستان نیست. این علاقه به حدی بیشمار است که تنها پهلوانی که در هیچ میدانی شکست نمی خورد، رستم است. او پشت ایران و پناه سواران جنگی است و هر کجا شاه یا ایران به خ
 • آرش کمانگیر، داستان یا واقعیت؟
 • سعید نفیسی یکی از بزرگان ادبیات فارسی بر این باور است که مرد هر چه بزرگتر باشد، زندگی او در هاله ای از ابهام خواهد بود و در واقع مرز بین افسانه و واقعیت در زندگی اش گُم می شود.
 • عاشقانه زال و رودابه
 • ماجراهای عشقی که در شاهنامه دیده می شود روشن و طبیعی است و اگر چه داستان های عاشقانه آن زیاد طولانی نیست، اما این خاصیت را دارد که در ذهن ها ماندگار شود.
 • زنانِ داستانِ سیاووش
 • زن جایگاه ویژه و خاصی در فرهنگ و عقاید ایرانیان داشته و در منابع باستانی به خصوص شاهنامه فردوسی، این تقدس و قداست را می توان دید. زنان شاهنامه نقش های متفاوت بسیاری را بر عهده داشتند و آنقدر دارای ارزش و اعتبار بودند که ما زنان پهلوان هم در شاهنامه می بی
 • مژده به دنیا آمدن رستم
 • زال پهلوانی مرغ پرورده یک صد نه صد دل عاشق دختر پادشاه کابل که خصومتی دیرینه با ایرانیان دارد، شده است. اگر چه میداند که پدر با درخواست و عشق او مخالفت می کند اما نامه ای به پدر می نویسد، او را از داستان عشق خود با خبر می سازد.
 • اهمیت مطالعه اسطوره ها
 • ارتباط ادبیات واسطوره انکارناپذیر است. آنچه که پل مشترک میان این دو حوزه است تصورات و خیال پردازی است.
 • اولین عاشقانه شاهنامه
 • نگریستن به عشق آن هم از دید یک شاعر حماسی، بسیار جالب و در خور توجه است. فردوسی بر خلاف آنچه که در دورانش دیده می شود، زن را گرامی میدارد. از نظر او زن مظهر وفاداری، خرد ورزی، شرم و پاکدامنی است. زن در شاهنامه جسارت دارد و در ابراز عشق از هیچ چیز نمی ترسد
 • پیام عشق رودابه به پهلوان ایرانی
 • برخورد با عشق در شاهنامه از جمله مواردی است که با دنیای واقعی و عرف متفاوت است. داستان های عاشقانه شاهنامه تعداد انگشت شماری است که زال و رودابه یکی از آنهاست. اما قوانینی که در برخورد با عشق در این داستان ها وجود دارد، همگی یکی است.
 • عاشق شدن زال و رودابه با شنیده ها
 • پهلوانان شاهنامه همگی از نژاد جمشید بوده، از سیستان برخاسته و در این منطقه زندگی می کنند. وظیفه آنها حفظ و حراست از تاج و تخت و مرزهای ایران از هجوم بیگانگان است و در این از جان خویش هم می گذرند.
 • چنین گفت سیمرغ با پور سام
 • اصلی ترین وظیفه پهلوان در شاهنامه حفاظت و پاسداری از ایران و تاج و تخت پادشاهی است. گاهی پیش آمده که در داستان های شاهنامه پهلوان با کار و روش شاه اصلا موافق نیست، اما هیچگاه سر به شورش بر نداشته و همواره دفاع از ایران و خاک آن از همه چیز مهم تر بوده است.
 • به دنیا آمدن زال
 • یکی از اصلی ترین نقش های داستان های شاهنامه، پهلوان است. پهلوان در شاهنامه نماینده مردمی است که در صحنه سیاسی حضور دارند تا شاه هیچ جایی برای استبداد نداشته باشد. اگر چه کار اصلی پهلوان حراست و حفاظت از کشور است اما وظیفه او تنها این نیست، او می تواند راه
 • آغاز بخش پهلوانی شاهنامه
 • شاهنامه عزت و افتخار ملی است و هیچ قومی با داشتن چنین پیشینه ای اینگونه عجیب به تاراج فرهنگی و قومیتی نرفته است. اگر هر یک از ما تنها بخش پهلوانی شاهنامه را مطالعه می کردیم و آن را همیشه به یاد داشتیم، بدون شک بیشتر از حال به ملیت، قومیت و گذشته خود مفتخر
 • پیام شاهنامه
 • شاهنامه به نام «خداوند جان و خرد» آغاز می شود. اینکه از صفات بیکران خداوندی، بر جان آفرینی و خردبخشی او تکیه می کند، می خواهد بگوید که مهمتر از هر چیزی جان است و زندگی، و زندگی باید با خردمندی توام باشد. از اینجاست که در سراسر شاهنامه عشق به زندگی، و آسای
 • پایان فریدون
 • در این بخش، که بخش پایانی اساطیری شاهنامه است، به داستان فریدون و انتقامجویی و خونخواهی او از سلم و تور توسط منوچهر می پردازیم.
 • شادی در ذات ایرانیان
 • در سالیان اخیر با افزایش فشار اقتصادی ، عمده فعالیت مردم معطوف به رتق و فتق امور اولیه زندگی و تامین معاش شده. نخستین پیامد آن هم کمرنگ شدن «تفریح» و «شادی» است. میرجلال الدین کزازی چندی پیش در گفت و گویی به ریشه یابی شادی در زندگی ایرانیان پرداخت و از قِ
 • اولین برادر کُشی در شاهنامه
 • در بخش سوم داستان به آنجا رسیدیم که فریدون نتوانست ایرج را از رفتن به نزد برادران باز دارد. ایرج مهربانتر و خوش ذات تر از این بود که بتواند قبول کند که برادران کمر به قتل او بسته اند و جانش در خطر است. فریدون کوشید تا پسر را از این قصد باز دارد
 • پادشاهان شاهنامه را چقدر می شناسید؟
 • سری به سلسله پادشاهان شاهنامه می زنیم و در کنار آن، شخصیت های معروف این کتاب را دوباره مرور می کنیم؛ شخصیت هایی که ماجراهای آنها، بسیار شنیدنی است.
 • به آغاز گنج است و فرجام رنج
 • در بخش دوم داستان پادشاهی فریدون، فریدون جهان را به سه بخش تقسیم و به سه پسرخود بخشید. روم و خاور را به سلم، توران و چین و به تور و بهترین بخش پادشاهی خود یعنی ایران و دشت نیزه وران را به ایرج بخشید. حال به ادامه داستان می پردازیم.
 • سی‌مرغ، مرغی مقدس
 • با جستجو در آثار ادب پارسی متوجه این نکته می شویم که پرنده و مرغان بسیاری به شکل های مختلف در داستان های ادبی آمده اند و در برخی از داستانها نیز نقش های اصلی به عهدۀ همین مرغان است.
 • گشتاسپ نامه
 • در بخش اول مجموعه مقالات حماسه های ملی ایران در مورد شاهنامه مسعودی مروزی صحبت شد، در ادامه این مقاله با دومین حماسه ملی ایرانی آشنا می شویم.
 • ماسلنیتسا در روسیه و شباهت های آن با نوروز ایرانی
 • هر چند عید نوروز به نشانه آغاز سال جدید ریشه در تاریخ باستانی ایران زمین دارد، اما كشورهای پیرامونی آن نیز به دلیل پیوند های فرهنگی و آیینی صورت گرفته در طول سده های گذشته سنت های نزدیك به این جشن را دارند كه برگزاری ماسلنیتسا در روسیه یكی از آن ها است.
 • نشستند هر سه به آرام و شاد
 • در بخش اول داستان تا به آنجا رفتیم که جندل از طرف فریدون مامور یافتن سه دختر نجیب زاده برای سه پسرش می شود. جندل خبر می یابد که پادشاه یمن سه دختر دارد به سراغ او می رود و درخواست فریدون را مطرح می کند. پادشاه یمن که جدایی از دختران برایش بسیار سخت است، ق
 • حماسه های ملی ایران
 • برآنیم که در کنار مجموعه مقالات مروری بر شاهنامه که به تحلیل و بررسی داستان های شاهنامه می پردازد، شما را با حماسه های ملی ایرانی نیز آشنا سازیم.
 • جشن مهرگان
 • پس از داستان پر فراز و نشیب ضحاک که به دست فریدون به البرز کوه تبعید شد، فریدون به پادشاهی نشست.
 • حمله به کاخ ضحاک
 • در بخش دوم داستان ضحاک، فریدون با ناراحتی از قصر ضحاک بیرون می آید و کسانی که گواهی ضحاک را امضاء کرده بودند ، لعن و نفرین می کند.
 • نه آرام بودش نه خواب و نه خورد
 • در بخش اول داستان، ضحاک توسط موبدان و منجمان باخبر می شود که مرگ او به دست جوانی ایرانی با نام فریدون است. ضحاک از آنها می پرسد که دلیل کینه این جوان نسبت به من چیست؟ موبدان پاسخ می دهند مه پدر این فرزند به دست تو کشته و مغز سرش خوراک ماران
 • ضحاک ماردوش
 • در آخرین مقاله از سری مقاله های مروری بر شاهنامه، در مورد پادشاهی جمشید، صحبت شد. پس از اینکه جمشید فرار کرد، تخت و تاج به ضحاک رسید و پس از صد سال جمشید توسط او کشته شد.
 • حماسه در ادبیات
 • با نگاه به تاریخ ملل مختلف درخواهیم یافت که هیچ ملتی بوجود نیامده مگر اینکه خطرهای بسیاری را از سر گذرانده و به اعمال پهلوانی دست زده و بزرگان و پهلوانانی دلیر پرورش داده باشد. این اتفاق ها و این پهلوانی ها سینه به سینه نقل شد....
 • در اسطوره دروغ معنایی ندارد
 • وقتی صحبت از منابع کهن زبان و ادب فارسی و همچنین تاریخ ایران به میان می‌آید ناخودآگاه بسیاری از مردم به شاهنامه فردوسی و داستان‌های حکیم نظامی و گلستان و بوستان سعدی و دیگر آثار برجسته ادبی، تعلیمی، عرفانی و حماسی خود می‌بالند.
 • سوی تخت جمشید بنهاد روی
 • در بخش دوم پادشاهی جمشید ضحاک توسط ابلیس به پادشاهی اعراب رسید؛ اما این انتهای ماجرای ابلیس و ضحاک نبود چرا که ابلیس همچنان برای او برنامه داشت. در این بخش به ادامه داستان پادشاهی جمشید و ضحاک ماردوش می پردازیم.
 • پادشاهی جمشید
 • در بخش اول مطلبپادشاهی جمشید، داستان تا به آنجا پیش رفت که مردم به چهار گروه تقسیم شدند. در این نوشتار به ادامه داستان می پردازیم.
 • پادشاهی جمشید
 • جمشید یکی از خاص ترین شاهان شاهنامه است که نه تنها در شاهنامه، بلکه در تمام ادبیات فارسی جایگاه ویژه ای دارد و به عنوان یکی از بزرگترین پادشاهان نام برده می شود.
 • شوالیه‌های غربی و پهلوانان شاهنامه
 • کاملیا کُرد درباره «مقایسه شاهنامه با کتاب‌های حماسی مغرب زمین» سخن گفت. این سخنرانی در قالب نشست «شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی» که از سوی انجمن صنفی راهنمایان استان تهران در خانه سلامت عباس‌آباد برگزار شده بود، انجام شد.
 • چون بخواهد، عین غم، شادی شود
 • در بخش اول این داستان گفته شد که پادشاه یهودی به دلیل نفرت از عیسویان بت و آتشی را آماده کرد و هر کس که به بت سجده نمی کرد را در آتش می انداخت.
 • مادر بت‌ها، بتِ نفسِ شماست
 • چهارمین حکایت از دفتر اول مثنوی معنوی، داستان پادشاه یهودی دیگری است که سعی در از بین بردن دین عیسی را داشت. در این نوشتار بر این داستان زیبا و جالب مروری خواهیم داشت.
 • جهان از بدیها بشویم به رای
 • پس از هوشنگ، پسر او با نام طهمورث به پادشاهی می رسد. او وارث به حق پدر بود، پسری هوشمند که تصمیم گرفت جهان را از بدیها پاک کرده و آرامش و آسایش را در همه جا فراگیر کند.
 • وجه کمدی سیاوش
 • داستان سیاوش یکی از چهار داستان تراژیک اصلی شاهنامه است. منظورم داستان رستم و سهراب، داستان سیاوش، داستان فرود پسر سیاوش و داستان رستم و اسفندیار است. چرا می‌گویم اصلی؟
 • پیروزی جاودان
 • رستم وقتی در حال کشتی با دیو سپید است حرف جالبی می‌زند: «به دل گفت رستم‌گر امروز جان/ بماند به من، زنده‌ام جاودان» البته رستم اشتباه می‌کرد و عمرش به این دنیا نبود اما این حرف او وجه مخالفی هم دارد.
 • شاه دیوانه شاهنامه
 • در شاهنامه پادشاه زیاد است، جمشید که دم از خدایی زد و ضحاک که ایرانیان را به ذلت کشاند. فریدون که دادگر بود و کیخسرو که در برف ناپدید شد، اما لقب «شاه دیوانه» تنها نصیب یک‌نفر است؛ کیکاووس.
 • کیومرث شد بر جهان کدخدای
 • فردوسی از زبان دهقان و پژوهنده باستان اینگونه روایت می کند که کیومرث نخستین کسی بود که رسم فرمانروایی و تاج و تخت آورد. آن زمان که فروردین آغاز شد و فصل بهار آمد کیومرث هم فرمانروایی خود را آغاز کرد.
 • حماسه‌های معروف جهان
 • داستان های حماسی به جا مانده از قرون گذشته، آثار گرانبها و ارزشمندی هستند که برخی از نکات فراموش شده درباره فرهنگ، ملیت و هویت مان را به ما یادآوری می کنند.
 • همی خون ز جوشن فرو ریختند
 • با نگاه به تاریخ ملل مختلف درخواهیم یافت که هیچ ملتی بوجود نیامده مگر اینکه خطرهای بسیاری را از سر گذرانده و به اعمال پهلوانی دست زده و بزرگان و پهلوانانی دلیر پرورش داده باشد. این اتفاق ها و این پهلوانی ها سینه به سینه نقل شد تا در قالب داستان و حماسه به
 • ادبیات حماسه
 • داستان پهلوان ها، وصف مردانگی، افتخارات و بزرگی های آنها تنها بوسیله حماسه امکان پذیر است.
 • عمو نوروز و ننه سرما
 • شخصیت‌های عمو نوروز و ننه سرما در روایت‌های کهن و ادبیات شفاهی، نمادی از تغییر و تحول در طبیعت و احوال آدمیان است که طی آن، ننه سرما به عنوان نماد سکون و انجماد می‌رود و عمو نوروز به عنوان نماد رویش و تازگی از راه می‌رسد.
 • اشخاص چندبعدی شاهنامه با مخاطب جهانی
 • نام، اولین و مهمترین بخش هویت هر شیء است که در انسان به دلایل مختلفی اهمیت بالاتری پیدا می‌کند. شاهنامه لبریز نام‌های مختلف است و مثل هر داستان دیگری کاراکترهایی دارد که برای تفکیک آنها ذکر نامشان غیر قابل اجتناب است. فروغ حکمت حکیم فردوسی آنجا جلوه‌گر می
 • داستان کوراوغلو
 • داستان‌ حماسی کوراغلو، نا پیدا کرانه‌ای به سوی نور و روشنی است و ترنم گر ستیزی جاودانه با ظلمت و تاریکی در افق‌های گلرنگ غروب کوهساران دنیایی که افسانه‌هایش نیز- صبور و پروقار- چون خاک تشنه، خواب سبز نم- نم‌های بهاری را چشم انتظارند.
 • ستیز کهنه و نو در داستان زال
 • زال نمونه خرد مجسم حماسه است . وجود او در قسمت اسطوره یی و حرکت به بخش پهلوانی به همراه تعدیل جامعه است . اگر چه در ابتدا و انتهای این سمبل خرد نوعی تضاد با جامعه دیده می شود که اولی ناشی از نگرش سنتی جامعه و دیگری ناشی از دوری از خرد و سبکسری گردندگان قد