• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/06/09
  • تاريخ :

هر روز را با این جمله آغاز کنید ...

 موفقیت  ( قسمت چهاردهم )


1- معیار اصلی کیفیتِ عملکرد شما به عنوان یک انسان ، میزان عزت نفس  شماست.

2- گفتگوی درونی خود را کنترل کنید. همیشه با خودتان مثبت و قاطعانه حرف بزنید.

3- هر روز را با این جمله آغاز کنید: «می دانم امروز اتفاق خوبی برایم می افتد.» و خواهید دید که همین طور هم می شود.

4- با گفتن این جمله احساس خوشبینی  را در خود تقویت کنید: «می دانم که در همه موقعیت های زندگی ام به نتیجه عالی خواهم رسید.»

5- جهان عینی پیرامون شما همیشه بازتاب دنیای درون شماست که از افکار و احساساتتان ساخته شده است.

6- احساس لحظه به لحظه شما معیار عملکرد خوب یا بد شماست و مسئولیت  همه چیز بر عهده خودتان است.

7- اراده کنید که استاد تحول باشید نه قربانی آن .

8- به محض آن که هدف خود را مشخص کردید، اراده کنید که تا رسیدن به آن دست از پیشروی برندارید.

9- اگر با تمام وجود به چیزی اعتقاد داشته باشید سرانجام به واقعیت می پیوندد.

10- پیشرفت شما در زندگی همیشه با بهبود تصویر ذهنی شما آغاز می شود.

بخش اجتماعی سایت تبیان

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName