• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1384/06/06
  • تاريخ :

مصاحبه با دروازه بان ملی پوش باشگاه استقلال تهران ‌:

بازی در تیم فوتبال استقلال تهران دشوار است


بازی درتیمهایی نظیر استقلال و پرسپولیس بسیاردشوار است، زیرا بازیکنان همواره از روی سکوها تحت فشارزیادی قراردارند.

سید مهدی رحمتی دروازبان ملی پوش استقلال تهران درگفتگوبا مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: استقلال باشگاه بزرگی است که حضور درآن برای من افتخارمحسوب می شود وباید به نحوی دراین باشگاه تلاش نمایم که بتوانم رضایت هواداران وعلاقمندان را جلب نمایم.

وی رقابت با طالب لو را رقابتی سالم دانست و اظهارداشت: طالب لو ازدروازبانان جوان وبا آتیه فوتبال کشورمحسوب می شود ومن تلاش می کنم با رقابتی سالم درکنار وی سطح فنی خودرا افزایش داده و بتوانم برای استقلال وتیم ملی مهره ای قابل اعتماد باشم.

رحمتی تصریح کرد:‌ استقلال تیمی است که درآن رقابت حرف اول را می زند و اگربازیکنی کم کاری کند، ازترکیب خارج خواهد شد. به همین خاطرتلاش مضاعفی را آغازکرده ام تا بتوانم خود را در فرم ایده آل حفظ کرده و اعتماد کادرفنی را جلب نمایم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: درسایه تلاش کادرفنی وبازیکنان استقلال امسال قهرمانی را ازآن خود کرده وناکامی سالهای گذشته را جبران نماید.

UserName