• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1384/05/27
  • تاريخ :

پرواز در آسمان خیال تو


(دکتر صدیقه وسمقی)

در نماز پگاه رستگاری

امام اوست

که ز دنیای آزمندان

به گرده نانی و یک تن پوش ژنده

قناعت کرد

کسی که با شب و نخلستان و چاه

همدم بود

صدای باد

راز پر آشوب توست

در گوشهای نخلستان

که گیسوان بلند نخلها

همیشه پریشان است

در شگفتم

ز استقامت زمین

که راز تو در سینه دارد و

از حیات و از حرکت

باز نمی ماند

راز تو را اگر

کوه می دانست،

چون کاه جویده فرو می ریخت

و مهر،

می پژمرد

و ماه،

می مرد

و آسمان،

طوماری می گشت

به هم فرو پیچیده

هنوز دهان خشک زمین

-چاه-

ز حیرت صبر بزرگ تو

بازمانده است

تو در دل شب آیا

کدام مرثیه را خواندی

که شب همیشه سیه پوش است؟!

سکوت،

حکایت صبر شگفت توست

و آسمان،

اشارتی از بیکرانی تو

برای استقامت تو

کوه هم کنایه ی خوبی نیست

کفشهای پاره ی تو

آبروی اسلام است

نان خشکی که می خوری

تقواست

وقتی برادرت عقیل

از عدالت تو می رنجد

و بیت المال را

که دزدانه مهر زنان کرده اند

باز می ستانی،

معنای دقیق عدالت را

می فهمم

«عثمان بن حنیف»1

هنوز هم در جشن است!

کجاست شمشیر خشم تو

که دیگهای غذا را

به خون بیالاید!

***

شکوه تو برتر ز مرز اندیشه است

و بالاتر

ز حدّ خیال

نام کتاب زندگانی من

پرواز در آسمان خیال توست

تو در تن پرشور آفرینش

خون گرم عدالتی

هفت آسمان

به احترام تو برپاست

و رودها

ز اشتیاق تو جاری

تو در شب سیاه تردید

چشم سگ هار فتنه را

در آوردی

ذوالفقار تو

دو سر داشت

یک سر

عدالت

و دیگر سر،

باز هم عدالت

از دم تیغ تو هر کس گذشت

به دوزخ رفت

تو عین حقیقتی

تو،

معیار حقّی

ای به راههای آسمان

آشناتر از راههای زمین!

اهل کدام آسمانی

که اینهمه زلالی؟

ای خاک نشین!

ای ابوتراب!

نام تو،

شوق پریدن از خاک

نام تو

معنی پرواز است

نام تو را هزار بار می خوانم

و باز می خوانم

و باز می خوانم

نام تو

وزن کلام من است

نام تو

شعر موزونی است

که از خیال و عاطفه سرشار است

شعری فراتر از کلام بشر

شعری رساتر از اعجاز

ای آیه ی بزرگ خداوند!

با تو راه حق

هماره یکی است

و حقیقت

همیشه بی رقیب...

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName