• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/05/26
  • تاريخ :

آموزش گام به گام تنیس روی میز ( 4 )

بک هند

برای تغییر وضعیت از حالت آماده، به وضعیت بک هند، باید پای راست را کمی به جلو آورد، زانوها را کمی خم کرد، و وزن بدن را به عقب و بر روی پای چپ انداخت. در همین زمان، راکت را باید از وضعیت خنثی به وضعیت بک هند تغییر داد. هر ضربه شامل سه مرحله است:

- قرار گرفتن در وضعیت بک هند

- زدن ضربه به توپ

- بازگشت به وضعیت شروع

A

B

 نمایش فیلم آموزشی بک هند 

  

نحوه زدن بک هند

بک هند پوش

بک هند پوش، یکی از آهسته ترین ضربات بک هند به حساب می آید. وقتی زانوها کمی خمیده بوده و پای راست به جلو آورده شده، این ضربه زده می شود. وزن خود را از پای چپ به پای راست منتقل کنید. بعد از اینکه توپ به زمین شما خورد و به هوا رفت، به آن در بالاترین نقطه ضربه بزنید. مچ دست باید ثابت باقی بماند، در حالیکه حرکت ساعد، باعث دادن سرعت وپیچ کافی به توپ خواهد شد.

بک هند پوش معمولاً در پاسخ به همین نوع ضربه از طرف مقابل زده می شود. همچنین در برگشت سرویس نیز از بک هند پوش استفاده می شود.

 . آموزش گام به گام تنیس روی میز 3 

 . آموزش گام به گام تنیس روی میز 2 

 . آموزش گام به گام تنیس روی میز 1 

UserName