• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1384/04/28
  • تاريخ :

تهمینه میلانی فیلم های جشنواره "کرالا " را داوری می کند


جشنواره "کرالا "ی هندوستان برای داوری فیلم های امسال "تهمینه میلانی " را برگزیده است .

به گزارش خبرنگارسینمایی" مهر" جشنواره "کرالا " ازمهمترین ومعتبرترین جشنواره های درجه الف هندوستان محسوب می شود . برگزارکنندگان این جشنواره که 9تا 16دسامبربرگزار می شود ازتهمینه میلانی برای حضوردرهیات داوران دهمین دوره دعوت کردند .

بنابراین گزارش جشنواره فیلم " کلکته " ازجشنواره های معتبرهندوستان نیزتابستان امسال برنامه بزرگداشت ومروربرآثاراین کارگردان زن ایرانی رابرگزارمی کند.

شایان ذکراست جشنواره "کلکته "پیش از این فیلم" دوزن " ازساخته های تهمینه میلانی را به عنوان فیلم افتتاحیه خود به نمایش گذاشته بود.

منبع: خبر گزاری مهر

UserName