• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/04/08
  • تاريخ :

مربیان خارجی شمشیربازی

هدایت ملی پوشان را برعهده گرفتند


سرگئی آپولکو مربی سرشناس شمشیربازی اکراین که دارای تحصیلات آکادمی است و از مدرسه شمشیربازی رسمی شوروی سابق مدرک عالی دریافت کرده،ازروزگذشته به همراه 2 مربی برجسته دیگر بطوررسمی کارهدایت ملی پوشان کشورمان را برعهده گرفتند.

ویکتوکوروپوسکوف ( اسلحه سابر) آندری کولوتلین ( اسلحه اپه) وسرگئی آپولکو( اسلحه فلوره) از روزگذشته با حضوردراردوی رسمی تیم ملی شمشیربازی کشورمان هدایت 18 شمشیربازبرتررده بندی بزرگسالان کشور( درهر اسلحه 6 نفر) را برعهده گرفتند.

شایان ذکراست: این اردودرمحل فدراسیون شمشیربازی ودرسالن شهید کلاهدوزبا نظارت کامل آقای رشید خالقی مدیرتیمهای ملی شمشیربازی رسما کارخود را آغازکرده است.

 مربی خارجی برای تیم ملی شمشیربازی 

UserName