• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1384/04/08
  • تاريخ :

اشتهای عینکی


بعضی از بچه‌ها خیلی بی‌میل غذا می‌خوردند كسی كه آنها را نمی‌شناخت فكر می‌كرد بیمار هستند، به قول معروف، خوردن را زیاد جدی نمی‌گرفتند و هر وقت كسی ازآنها می‌پرسید:«چرادرست غذا نمی‌خوری؟ می‌گفت : برادر اشتهایم عینكی شده» یعنی چیزی نمانده تا كور شود.

منبع :فرهنگ جبهه

UserName