• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 6108
 • چهارشنبه 1388/12/19
 • تاريخ :

نسبت و تناسب

موضوع:

مقدارهای متناسب

هدف: 

تشخیص کمیت های متناسب و نامتناسب 

شرح فعالیت:

در شکل زیر، نور خورشید، سایه میله را روی زمین انداخته است.

 

برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید.

 

میله را با پاره خط AB و سایه میله را با پاره خط AC مشخص شده است.

به نظر شما وقتی خورشید در محل های مختلف قرار گیرد، نسبت طول میله به طول سایه ثابت می ماند؟

به عبارت دیگر در این حالت آیا این دو کمیت، متناسب هستند؟

برای مشاهده پاسخ پرسش فوق، خورشید را جا به جا کنید.

 

راهنمایی

نسبت و تناسب

نسبت و تناسب

هدف از انجام این فعالیت، تشخیص مقدارهای متناسب و نامتناسب می باشد. ...
نسبت و تناسب

نسبت و تناسب

با انجام این فعالیت شما مفهوم تشخیص مقدارهای متناسب و نامتناسب را به خوبی درک خواهید کرد. ...
خط و نقطه

خط و نقطه

با انجام این فعالیت، شما مفهوم یافتن حالت های مختلف سه خط در صفحه را به خوبی درک خواهید نمود. ...
UserName